LINGSOFT ÄR ETT FULLSERVICEFÖRETAG INOM SPRÅK

 • ALLT OM SPRÅK - PÅ ALLA SPRÅK

  Vi hjälper våra kunder att förstå, producera, hitta, erhålla, använda och behandla språkliga data i denna digitala, flerspråkiga värld full av ord.

  Läs mer
 • FLERSPRÅKIGHET

  Digital information är mer lättillgänglig än tidigare, men ett budskap når inte ut till alla – tvärtom. Företagen är verksamma globalt, människor rör sig och arbetar i olika delar av världen och innehåll blir mångsidigare. Detta medför att det blir allt viktigare att ditt budskap uppfattas rätt – på alla språk, i alla medier, överallt.

   

  Läs mer
 • TILLGÄNGLIGHET

  Tjänster och innehåll blir allt mer digitala. Utmaningen är att säkerställa tillgång till information för alla användare oberoende av särskilda behov, kanal eller språk. Digitala tjänsters tillgänglighet har blivit ett centralt samhällsmål både i Norden och på EU-nivå.

  Läs mer
 • UPPTÄCKBARHET

  Data är råmaterialet till digitaliseringen och information är dess viktigaste kapital. I vår digitala värld ökar datamängden explosionsartat. Hur hittar du den väsentliga och rätta informationen i informationsöverflödet?

  Läs mer
 • PRODUKTIVITET

  Vi skapar och konsumerar allt mer och mångsidigare innehåll. Samtidigt uppstår det språkligt – talat och skrivet – råmaterial, som kan användas för att förädla språkligt kunskapskapital till stöd för organisationens utveckling och beslutsfattande.

  Läs mer

Lingsoft är ett fullserviceföretag inom språk, och är Finlands och Nordens ledande leverantör av språktjänster och språkteknologilösningar. Vi erbjuder mångsidiga tjänster och lösningar för analys, bearbetning, produktion och hantering av såväl talat som skrivet språk.

services.jpg

Digital information är mer lättillgänglig än tidigare, men ett budskap når inte ut till alla – tvärtom. Företagen är verksamma globalt, människor rör sig och arbetar i olika delar av världen och innehåll blir mångsidigare. Detta medför att det blir allt viktigare att ditt budskap uppfattas rätt – på alla språk, i alla medier, överallt. Även vårt hemland har en större språklig mångfald än tidigare: förutom finska och svenska berikas vi av interaktioner med flera minoritets- och invandrarspråk.

Lingsoft översätter, lokaliserar, versionerar, internationaliserar, sökoptimerar, textar, skapar ämnesord för, beskriver, berikar, redigerar och korrekturläser ditt budskap – och mycket mer. 

Oavsett vad vi gör, så gör vi det på ett flexibelt, tillförlitligt, innovativt och kostnadseffektivt sätt genom stöda er organisation och lyssna på era behov. Kontakta oss så diskuterar vi tillsammans hur vi kan hjälpa till!