LINGSOFT ÄR ETT FULLSERVICEFÖRETAG INOM SPRÅK

 • I BEGYNNELSEN VAR ORDET

  Nu finns det oändligt många ord. Vi hjälper våra kunder att förstå, producera, hitta, erhålla, använda och behandla språkliga data i denna digitala, flerspråkiga värld full av ord.

  Läs mer
 • FLERSPRÅKIGHET

  Digital information är mer lättillgänglig än tidigare, men ett budskap når inte ut till alla – tvärtom. Företagen är verksamma globalt, människor rör sig och arbetar i olika delar av världen och innehåll blir mångsidigare. Detta medför att det blir allt viktigare att ditt budskap uppfattas rätt – på alla språk, i alla medier, överallt.

   

  Läs mer
 • TILLGÄNGLIGHET

  Tjänster och innehåll blir allt mer digitala. Utmaningen är att säkerställa tillgång till information för alla användare oberoende av särskilda behov, kanal eller språk. Digitala tjänsters tillgänglighet har blivit ett centralt samhällsmål både i Norden och på EU-nivå.

  Läs mer
 • UPPTÄCKBARHET

  Data är råmaterialet till digitaliseringen och information är dess viktigaste kapital. I vår digitala värld ökar datamängden explosionsartat. Hur hittar du den väsentliga och rätta informationen i informationsöverflödet?

  Läs mer
 • PRODUKTIVITET

  Vi skapar och konsumerar allt mer och mångsidigare innehåll. Samtidigt uppstår det språkligt – talat och skrivet – råmaterial, som kan användas för att förädla språkligt kunskapskapital till stöd för organisationens utveckling och beslutsfattande.

  Läs mer

Lingsoft är ett fullserviceföretag inom språk, och är Finlands och Nordens ledande leverantör av språktjänster och språkteknologilösningar. Vi erbjuder mångsidiga tjänster och lösningar för analys, bearbetning, produktion och hantering av såväl talat som skrivet språk.

Suomi.Lingsoft med i utveckling av lösning som gått till final i EU:s tävling för digitala tjänster

Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-fullmakter och -servicedatalager har gått till final i Europeiska unionens tävling för digitala tjänster Sharing and Reuse. Tävlingen söker efter innovativa och effektiva tjänster och program för den offentliga förvaltningen. För Lingsoft betyder finalplatsen mycket, eftersom företaget har tillhandahållit lösningen som går under arbetsnamnet Laatuagentti (Kvalitetsagent) till Befolkningsregistercentralen. Tävlingens jury lyfte särskilt fram servicedatalagrets textgranskning som bygger på Lingsofts språkteknologi. Textgranskningen används för att förbättra tjänstens språkliga tillgänglighet.

Lingsoft enda finländska företag på listan över världens 100 största språktjänstföretag

Amerikanska konsultföretaget Nimdzi Insights LLC har publicerat en omfattande rapport över världens största språktjänstföretag utifrån intervjuer och undersökningar. Lingsoft är med på listan över världens 100 största språktjänstföretag som enda finländska företag. Lingsoft har stigit med fem platser från förra året, och vi är nu världens 80:e största språktjänstföretag med en omsättning på cirka 12,8 miljoner euro (14,5 miljoner dollar). Dessutom är Lingsoft ett av de 30 företag med en omsättning över 10 miljoner dollar (8,8 miljoner euro) som ökade sin omsättning snabbast.