LINGSOFT ÄR ETT FULLSERVICEFÖRETAG INOM SPRÅK

 • I BEGYNNELSEN VAR ORDET

  Nu finns det oändligt många ord. Vi hjälper våra kunder att förstå, producera, hitta, erhålla, använda och behandla språkliga data i denna digitala, flerspråkiga värld full av ord.

  Läs mer
 • FLERSPRÅKIGHET

  Digital information är mer lättillgänglig än tidigare, men ett budskap når inte ut till alla – tvärtom. Företagen är verksamma globalt, människor rör sig och arbetar i olika delar av världen och innehåll blir mångsidigare. Detta medför att det blir allt viktigare att ditt budskap uppfattas rätt – på alla språk, i alla medier, överallt.

   

  Läs mer
 • TILLGÄNGLIGHET

  Tjänster och innehåll blir allt mer digitala. Utmaningen är att säkerställa tillgång till information för alla användare oberoende av särskilda behov, kanal eller språk. Digitala tjänsters tillgänglighet har blivit ett centralt samhällsmål både i Norden och på EU-nivå.

  Läs mer
 • UPPTÄCKBARHET

  Data är råmaterialet till digitaliseringen och information är dess viktigaste kapital. I vår digitala värld ökar datamängden explosionsartat. Hur hittar du den väsentliga och rätta informationen i informationsöverflödet?

  Läs mer
 • PRODUKTIVITET

  Vi skapar och konsumerar allt mer och mångsidigare innehåll. Samtidigt uppstår det språkligt – talat och skrivet – råmaterial, som kan användas för att förädla språkligt kunskapskapital till stöd för organisationens utveckling och beslutsfattande.

  Läs mer

Lingsoft är ett fullserviceföretag inom språk, och är Finlands och Nordens ledande leverantör av språktjänster och språkteknologilösningar. Vi erbjuder mångsidiga tjänster och lösningar för analys, bearbetning, produktion och hantering av såväl talat som skrivet språk.

Europeiska kommissionens översättningsavtal för finska och svenska till Lingsoft

Lingsoft Language Services Ab har vunnit Europeiska kommissionens ramavtal om översättningstjänster till finska och svenska. Avtalet är värt 5 miljoner euro. Inom ramen för avtalen som knyts med Europeiska kommissionen levererar Lingsoft översättningar av kommissionens dokument till finska och svenska fram till våren 2024. De fyraåriga avtalen träder i kraft den 1 juli 2020 och deras värde är sammanlagt 5 miljoner euro.

Lingsoft hjälper riksdagens protokollbyrå arbeta på distans med hjälp av taligenkänning

Lingsoft hade i början av april nöjet att inleda ett unikt samarbete: Vi hjälper riksdagens protokollbyrås experter att arbeta på distans med hjälp av Lingsofts taligenkänningsstjänst. Protokollbyrån har på grund av de rådande undantagsförhållandena övergått till distansarbete, och vår taligenkänningstjänst står till deras förfogande fram till slutet av juni.