Kring bordet sitter främst kvinnor, de ler och diskuterar tillgänglighetsteknikens möjligheter. I bakgrunden syns en roll-up med Lingsofts logotyp.


Graafinen piirros ruudusta, jolla näkyy keltaisia viivoja tekstityksen merkkinä 
Videor, poddsändningar och program

Med textning är inspelningarna tillgängliga för alla, i alla situationer. Textningen skapas i samarbete mellan människa och en maskin som använder artificiell intelligens.

 

 

Graafinen piirros kääntämistä kuvastavasta kirjasta, jonka edustalla on keltaisessa ympyrässä informaatiota kuvaava i-kirjain.

Text på lättläst språk

Genom anpassning av en text på standardspråk till lättläst språk redigeras texten så att den blir lättare att förstå. Många människor som har svårt att läsa eller förstå standardspråket har nytta av lättläst språk.

 

Graafinen piirros mikrofonista.

Ljudinspelningar

Transkribering till text är till nytta för  personer med hörselnedsättning och för att göra det lättare för sökmotorerna att hitta. Vid transkribering använder vi Lingsofts egna språkteknologiska lösningar, såsom taligenkänning och verktyg för kvalitetskontroll.
 

 

Graafinen piirros tietokoneesta, jonka ruudulla näkyy tekstiä sisältävä asiakirja.

Enkel språkgranskning

Språkgranskningsverktyget kan skräddarsys för många olika ändamål, såsom korrekturläsning, kvalitetskontroll som stöd för ett bra och tydligt myndighetsspråk eller som verktyg för språkstudier. 

Vad är språklig tillgänglighet?

Tillgänglighet är summan av många faktorer: det uppstår genom teknisk tillgänglighet, en smidig användarupplevelse och innehållets begriplighet.

Tydligt och lättbegripligt språk

Ett tydligt språk gör det möjligt att även ta till sig svåra ämnen. Språkriktighet, okomplicerade strukturer, ett strukturerat sakinnehåll och beskrivande rubriker bidrar till att säkerställa att texten är läsbar och begriplig. Då förmedlas både budskapets innehåll och tonläge. När man väljer ord undviker man också ord som är svåra att tyda och metaforer. 

I all kommunikation och alla typer av innehåll är målet att se till att budskapet når fram – till alla.

Varför är tillgänglighet viktigt?

Tillgänglighet innebär obehindrade digitala tjänster – att var och en av oss kan använda elektroniska tjänster, dra nytta av digital information och vara delaktiga i det digitala samhället. 

Tillgänglighetskraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster berör framförallt offentliga organisationer. I Finland omfattas dock även en del privata företag av lagen, som exempelvis banker och försäkringsbolag. 

Offentliga webbtjänster ska uppfylla tillgänglighetskraven både i webbläsaren och i mobilappar. Video- och ljudinspelningar som publiceras måste textas inom 14 dagar efter den första publiceringen.

Vem är tillgängligheten till för?

Tillgänglighet handlar dock främst om äkta kundorientering: att förstå kundens behov, att ta hänsyn till användaren och att ge god service. Därför lönar det sig att ta hänsyn till tillgängligheten, även om kraven enligt lag inte direkt berör din organisation.

Flerkanalsystem och tillgänglighet

Det tillgängliga innehållet finns i bästa fall via många olika kanaler och kan användas på olika enheter. Sakinnehållet förmedlas via röst, bild och text eller som ett resultat av ett samspel mellan dessa.  

Till exempel en textmotsvarighet till ett poddavsnitt erbjuder en alternativ kanal för att använda sakinnehållet. Man kan erbjuda en uppläst version av en skriven lång artikel, vilket gör den är mer tillgänglig till exempel för personer med lässvårigheter eller ett enkelt alternativ i situationer där det inte går att läsa, till exempel på promenader eller är man utför hushållsarbete.  

Det språkliga innehållet är dock alltid en central del av interaktionens kärna i olika kanaler och kommunikationsformer. Ett klart och tydligt språk och teknisk tillgänglighet stöder varandra och bildar en helhet som sänker tröskeln för information och delaktighet.


 

Grafisk teckning med en datorskärm, en bärbar dator och en smarttelefon längst upp. Från enheterna går en pil som förgrenar sig i tre delar och vars spetsar pekar på en textsida, hörlurar och en bärbar dator med en play-knapp på skärmen. Teckningen åskådliggör hur samma budskap förs ut till olika plattformar och former via ett flerkanalsystem, så att det ska vara tillgängligt för så många som möjligt