Pöydän ympärillä istuu pääasiassa naisia, he hymyilevät ja keskustelevat saavutettavuusteknologian mahdollisuuksista. Taustalla näkyy roll-up, jossa Lingsoftin logo.

Graafinen piirros ruudusta, jolla näkyy keltaisia viivoja tekstityksen merkkinä 
Videot, podcastit ja ohjelmat

Tekstityksen avulla tallenteet ovat kaikkien saavutettavissa, kaikissa tilanteissa. Tekstitykset luodaan tekoälyä käyttävän koneen ja ihmisen yhteistyönä.

 

 

Graafinen piirros kääntämistä kuvastavasta kirjasta, jonka edustalla on keltaisessa ympyrässä informaatiota kuvaava i-kirjain.

Selkokielistä tekstiä

Selkomukautuksella yleiskielinen teksti muokataan helpommin ymmärrettävään muotoon. Selkokielestä hyötyvät monet ihmiset, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.

 

Graafinen piirros mikrofonista.

Äänitallenteet

Litteroinnilla tarjoat tekstivastineen kuulovammaisten käyttöön ja hakukonelöydettävyyden tueksi. Litteroinnissa hyödynnetään Lingsoftin omia kieliteknologisia ratkaisuja, kuten puheentunnistusta ja laatutarkistimia.
 

 

Graafinen piirros tietokoneesta, jonka ruudulla näkyy tekstiä sisältävä asiakirja.

Helppoa kielentarkistusta

Kielentarkistin voidaan räätälöidä moneen eri tarkoitukseen, kuten oikolukuun, laatutarkistimeksi hyvän ja selkeän virkakielen tueksi tai työkaluksi kieltenopiskelua varten. 

Mitä on kielellinen saavutettavuus?

Saavutettavuus on monen tekijän summa: se syntyy teknisestä esteettömyydestä, sujuvasta käyttökokemuksesta ja sisällön ymmärrettävyydestä.

Selkeä ja helposti ymmärrettävä kieli

Selkeä kieli avaa haastaviakin aiheita. Oikeakielisyys, mutkattomat rakenteet, asiasisällön jäsentely ja kuvaavat otsikot auttavat varmistamaan, että tekstin luettavuus ja ymmärrettävyys ovat kohdallaan. Näin välittyy sekä viestin sisältö että äänensävy. Myös sanavalinnat tehdään niin, että vaikeaselkoisia sanoja tai kielikuvia vältetään. 

Kaikessa viestinnässä ja kaikenlaisissa sisällöissä  tavoitteena on varmistaa viestin välittyminen – kaikille.

Miksi saavutettavuus on tärkeää?

Saavutettavuus tarkoittaa digitaalisten palvelujen esteettömyyttä – sitä, että jokainen meistä pystyy käyttämään sähköisiä palveluja, hyödyntämään digitaalista tietoa  ja osallistumaan digiyhteiskunnan toimintaan. 

Digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset koskevat ennen kaikkea julkisia organisaatioita. Suomessa lain piiriin kuuluu kuitenkin myös osa yksityisistä yrityksistä, kuten pankit ja vakuutusyhtiöt. 

Julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavuusvaatimusten mukaisia niin selaimella kuin mobiilisovelluksissakin. Julkaistavat video- ja äänitallenteet tulee tekstittää 14 päivän sisällä ensijulkaisusta.

Ketä saavutettavuus palvelee?

Viime kädessä saavutettavuus on kuitenkin aitoa asiakaslähtöisyyttä: asiakkaan tarpeiden ymmärtämistä, käyttäjän huomioon ottamista, hyvää palvelua. Sen vuoksi saavutettavuus kannattaa ottaa huomioon, vaikka lain vaatimukset eivät juuri sinun organisaatiotasi koskisikaan.

Monikanavaisuus ja saavutettavuus

Saavutettava sisältö on parhaimmillaan monikanavaista ja käytettävissä eri laitteilla. Asiasisältö välittyy äänen, kuvan ja tekstin avulla tai niiden välisen yhteispelin tuloksena. 

Esimerkiksi podcast-jaksosta tehtävä tekstivastine tarjoaa vaihtoehtoisen kanavan asiasisällön käyttämiseen. Kirjoitetusta pitkästä artikkelista puolestaan voidaan tarjota ääneen luettu versio, jolloin se on saavutettavampi esimerkiksi lukivaikeudesta kärsiville tai helppo vaihtoehto tilanteisiin, joissa lukeminen ei onnistu, kuten kävelyllä tai vaikka kotitöiden ohessa. 

Kielellinen sisältö on kuitenkin aina keskeisessä osassa vuorovaikutuksen ytimessä eri kanavissa ja viestintämuodoissa. Selkeä kieli ja tekninen esteettömyys tukevat toisiaan ja muodostavat kokonaisuuden, joka madaltaa kynnystä tiedon ja osallistumisen pariin.


 

Graafinen piirros, jonka yläosassa on tietokoneen näyttö, kannettava tietokone ja älypuhelin. Laitteista lähtee kolmeen osaan haarautuva nuoli, jonka kärjet osoittavat tekstisivua, kuulokkeita ja kannettavaa tietokonetta, jonka ruudulla on videon play-nappi. Piirros havainnollistaa, kuinka monikanavaisuus vie saman viestin eri alustoille ja muotoihin, jotta se olisi saavutettava mahdollisimman monelle