Nuori nainen pitelee Euroopan unionin lippua ulkona auringonpaisteessa, hänen takanaan on kaksi ystävää.

Euroopan unioni

Lingsoft on toiminut Euroopan unionin käännöskumppanina yli 30 vuoden ajan. Varmistamme osaltamme, että asiakirjojen käännökset valmistuvat ajallaan ja tekstit ovat saavutettavissa eri kielillä toimielinten ja EU-kansalaisten käyttöön. Olemme ylpeitä, että saamme työllämme olla edistämässä EU:n keskeisiä arvoja kuten monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta. Innovatiiviset kieliälyratkaisumme tukevat kieliasiantuntijoita laadukkaiden tekstien tuottamisessa.


 Euroopan komissio: unionin toimeenpanoelimen vaativa kielityö

Lingsoftin ja komission yhteistyö on kestänyt jo yli 20 vuoden ajan, ja alkuvuodesta 2024 Lingsoft valittiin uudelleen ensisijaiseksi käännöstoimittajaksi suomen ja ruotsin kielille. Uusi sopimus vahvistaa entisestään Lingsoftin merkittävää asemaa Euroopan unionin pohjoismaisten kielten toimittajana.


 

Euroopan parlamentti: tekstejä 10 kieliparille 

Euroopan parlamentissa työskennellään päivittäin kaikilla EU:n 24 virallisella kielellä. Kaikki kielet ovat yhdenvertaisessa asemassa: asiakirjat julkaistaan kaikilla virallisilla kielillä, ja parlamentin jäsenillä on oikeus käyttää työssään omaa kieltään. Lingsoft toimittaa käännöksiä suomeen ja ruotsiin.

 

EU:n julkaisutoimisto: EU-lainsäädäntöä tiiviissä paketissa

Euroopan unionin julkaisutoimisto tuottaa tärkeimmistä EU-säädöksistä tiivistelmiä, joiden tavoitteena on tuoda tietoa EU:n toiminnasta kaikkien EU-kansalaisten ulottuville selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa. Lingsoft tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun tiivistelmäkokoelman ylläpitoon 24 virallisella kielellä.

Ota yhteyttä