Litterointi - puheesta tekstiksi (ja metatekstiksi)

Litteroimme tutkimushaastattelut, podcastit, sanelut, puhelut, puheet, kokoukset sekä kuulustelu- ja oikeudenkäyntitallenteet tehokkaasti ja tarkoitukseen sopivalla tarkkuudella, olipa puhujia yksi tai useampia.

Ääni- ja kuva-aineistojen määrä kasvaa jatkuvasti julkisen hallinnon  organisaatioissa, tutkimuslaitoksissa ja viesintävälineissä. Jotta aineistoja voidaan analysoida, jatkokäsitellä ja arkistoida, täytyy puhesisältö muuttaa tekstiksi.

Tämän lisäksi julkisen palvelun organisaatioissa äänisisällöistä, kuten podcasteista, tulee tarjota saavutettavuusvaatimusten mukaisesti tekstivastine eli litteraatti.

Hyödynnämme litteroinnissa Lingsoftin omia kieliteknologisia ratkaisuja, kuten puheentunnistusta ja laatutarkistimia. Niiden avulla palvelumme on laadukasta, nopeaa ja kustannustehokasta.

LITTEROINTIA TARVITTAVALLA TARKKUUDELLA

Tarjoamme eri tasoista litterointia tarpeesi mukaan:

Peruslitterointi: äänitallenteen sisältö ja merkityksellinen äänimaailma litteroidaan tarkasti ottaen kuitenkin huomioon tekstin ymmärrettävyys: litteraateista poistetaan turhia täytesanoja ja lauserakennetta voidaan sujuvoittaa luettavuuden parantamiseksi. Mahdollinen puhekielisyys säilytetään.

Yleiskielinen litterointi: sama sisältö kuin peruslitteroinnissa, mutta lisäksi mahdollinen puhekielisyys poistetaan ja muutetaan yleiskielelle.

Eksakti litterointi: tarkin litteroinnin muoto, jossa tekstiin merkitään myös täytesanat, toistot, epäröinnit ja sanaton viestintä, kuten tauot. 

Monikieliseen aineistojen käsittelyyn tarjoamme myös tulkkauslitterointia kieleltä toiseen. 
 

Tarjouspyyntö palvelusta

Tarkemman tarjouspyynnön liitteineen pystyt lähettämään täältä. Toimitamme tarjouksen yhden työpäivän sisällä.