Yhtenäisellä terminologialla tehoa viestintään

Ulkoisen viestinnän sanasto heijastelee yrityksen identiteettiä ja brändikuvaa sekä vaikuttaa yrityksen tunnettuuteen. Hankalien käsitteiden määritelmät ohjaavat tiedonhakijoita yrityksen julkaisujen pariin ja kuvastavat yrityksen asiantuntemusta.

Sisäisessä viestinnässä puolestaan termien täsmällinen määrittely nopeuttaa kommunikointia, ehkäisee väärinymmärryksiä ja yhdenmukaistaa tietojärjestelmiä ja tietoa. 

Monikielisessä tai haettavuutta parantavassa ratkaisussa avainsanojen määritteleminen etukäteen parantaa lopputulosta.

Terminhallinnan ja sanastotyön tarve vaihtelee erilaisissa organisaatioissa. 

Me Lingsoftilla tarjoamme ratkaisut kaikkiin tilanteisiin. 

Terminologian hallinta ja sanastotyö kielipalvelujen ytimessä

Lingsoftin kielipalveluihin kuuluu laajasti terminhallinta- ja sanastotyötä: asiakaskohtaisten monikielisten sanastojen laatiminen, ylläpito, päivittäminen ja sanastojen hyödyntäminen asiakkaille toimitettavissa kielipalveluissa. 

Kehitämme ja päivitämme sanastoja asiakkaiden kanssa yhteistyössä. 

Laadimme sanastoja ja termitietokantoja asiakkailtamme saatujen aineistojen perusteella joko osana kielipalveluita tai erillisenä palveluna.

Synonymia voi parhaimmillaan toimia kieltä elävöittävänä tyylikeinona, mutta ammattimaisessa viestinnässä synonymiasta on lähinnä haittaa. Synyonyymejä syntyy helposti erityisesti uusille aloille tai aihealueille, joilla kielenkäyttö on vakiintumatonta. Monet uudet käsitteet käännetään usein lennosta esimerkiksi englanninkielisistä termeistä, mikä lisää vaihtelua. 

Termityötä ei kannatakaan jättää tekemättä, sillä se maksaa itsensä nopeasti takaisin tehostuneena kommunikointina. Kun kukin termi on käytössä vain yhdessä merkityksessä, eikä samassa merkityksessä käytetä monia termejä, ymmärrettävyys ja tiedon löydettävyys paranevat.

Kuten muutkin palvelumme ja ratkaisumme, myös terminhallinta ja sanastotyö nojaavat kieliteknologiaan
Työssä käytettävät ohjelmistot ovat selainpohjaisia, mikä mahdollistaa sen, että käyttäjät – myös asiakkaan omat asiantuntijat – voivat työstää aineistoja samanaikaisesti ja että tieto päivittyy jatkuvasti. 
Ohjelmistot tukevat alan standardeja, kuten SKOSia.

Tarjouspyyntö palvelusta