TERVEYDENHUOLLON RATKAISUT

Ensiluokkainen potilasdokumentaatio on nopeasti saatavilla, laadukasta ja ymmärrettävää. Se tukee terveydenhuollon ammattilaisten työtä ja auttaa potilasta ymmärtämään itseään koskettavaa tietoa.

Lingsoftin terveydenhuollon kokonaisratkaisujen – puheentunnistuksen, digisanelun ja valmiin tekstin analysoinnin – ansiosta tekstiä voidaan sekä tuottaa että hyödyntää erilaisin keinoin.

Terveydenhuollon monipuoliset ratkaisut yhden katon alta

Lingsoftin ratkaisut tekstin tuottamiseen ja sisältöjen hyödyntämiseen on optimoitu terveydenhuollon tarpeisiin. Katsomme jokaiselle asiakkaallemme parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun.  Kauttamme onnistuvat terveydenhuollon sanelut joko reaaliaikaisesti laadukkaan puheentunnistusratkaisumme avulla tai sanelunpurkupalveluina. Tämän lisäksi vahvuutemme on tekstin toisiokäyttö, joka tarkoittaa valmiin potilastekstin analysointia ja ymmärrystä paremman hoitopolun tueksi.

Luomme ratkaisut potilasdokumentaation tarpeisiinne.

PUHEENTUNNISTUSRATKAISUT JA DIGISANELUPALVELUT

Autamme kaikissa potilasdokumentaation liittyvissä tarpeissanne

Ota yhteyttä

RATKAISUISTAMME HYÖTYVÄT KAIKKI

Ratkaisumme hyödyttävät kaikkia hoitoketjussa mukana olevia terveydenhuollon ammattilaisia ja ennen kaikkea potilasta itseään. Puheentunnistuspalvelua käyttävä lääkäri saa siirrettyä potilasta koskevan tiedon reaaliajassa suoraan potilastietojärjestelmään, jossa se on välittömästi seuraavan asiantuntijan käytettävissä. Aikaa vieviä tarkastuskierroksia ei tarvita. Samoin kotikäyntejä tekevä sosiaalityöntekijä voi tehdä sanelunsa jo käyntien yhteydessä ja purkaa puheen tekstiksi suoraan omalla laitteellaan. Näin terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisilta säästyy huomattavasti muutoin kirjauksiin kuluvaa aikaa ja vaivaa. Lisäksi asiakas saa itseään koskettavan tiedon nopeasti. Kirjausten nopea läpimenoaika yhdistettynä Lingsoftin potilastiedon termitulkkiin lisää potilaan ymmärrystä omasta hoitoprosessistaan, parantaa hoitoon sitoutumista ja vähentää turhia yhteydenottoja asiakaspalveluun.

Miksi Lingsoft?

Lingsoftin ratkaisut on räätälöity terveydenhuollon erityispiirteet huomioon ottaen. Samat palvelut sopivat hyvin myös sosiaalihuollon tarpeisiin. Ymmärrämme vuosikymmenten kokemuksella suomen kielen erityisvaatimukset, ja siksi Lingsoftin tekstintuottamisen välineet ovat markkinoiden tarkimpia ja laadukkaimpia. Koska käyttämämme teknologiat ovat omaa käsialaamme, pystymme kehittämään ratkaisujamme ketterästi asiakastarpeiden mukaisesti. Lingsoftin etuna on monipuolisuus – pystymme tarjoamaan asiakkaillemme moninaisia ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Tekstin tuottamisen ja sen hyödyntämisen lisäksi saman katon alta ovat saatavilla myös muut kieleen liittyvät palvelut, kuten käännökset ja saavutettavuuteen liittyvät ratkaisut.

Asiakastarinat

Lue toteuttamistamme terveydenhuollon ratkaisuistamme.

THL: Räätälöity kielimalli sujuvoittaa oikeuslääketieteellistä kirjaamista

Lingsoft toi puheentunnistuspalvelun osaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuslääketieteen saneluprosessia. Puheentunnistuksen avulla asiakirjojen käsittelyaikoja on saatu lyhennettyä dokumentaation laadusta tinkimättä.

Tampereen kaupunki: Laadukasta kirjaamista puheentunnistuksen avulla

Tampereen kaupungin sosiaalipalveluiden työntekijät innostuivat Lingsoft Speech Service -puheentunnistuspalvelun käytöstä asiakasdokumenttien kirjaamisessa. Kirjausten nopeutuessa ja laadun lisääntyessä käyttäjille jäi paremmin aikaa varsinaiseen asiakastyöhön.

Tekstinkäsittelyn laatutyökalut

Lingsoftin tekstinkäsittelijöille tarjoamat puheentunnistus- ja laatutyökaluratkaisut sujuvoittavat ammattilaisten arkea ja tekevät työnteon mielekkäämmäksi. Samalla potilasdokumentaatio tehostuu.

Keusote Keski-Uudenmaan hyvinvointialue -logo


Lingsoftin puheentunnistus vakuutti Keusoten sosiaalipalvelut

Lingsoft Speech Service oli jo käytössä Keusoten terveydenhoitopuolella, kun ratkaisua haluttiin pilotoida myös sosiaalipalveluissa. Kokemukset olivat rohkaisevan positiivisia, sillä puheentunnistuksen käyttö lyhensi kirjaamiseen kuluvaa työaikaa ja sujuvoitti ammattilaisten arkea.

Potilastekstin toisiokäyttö

Potilastietojärjestelmissä on valtavia määriä tietoa, jonka elinkaari jää usein lyhyeksi. Vaivalla tuotettu teksti hukkuu järjestelmiin, eikä halutun tiedon löytäminen niistä ole helppoa. Lisäksi vapaana tekstinä kirjatun potilastiedon koneellinen hyödyntäminen on haastavaa, sillä yksinkertainenkin asia voidaan ilmaista lukuisin eri tavoin. Iso osa työajasta kuluukin tiedon etsimiseen. Potilaskertomusten arvo kasvaa, kun niistä saatava tieto voidaan hyödyntää paremmin. Lingsoft on erikoistunut kliinisen kielen analysointiin vuodesta 2008. Kieliteknologioidemme avulla haluttujen ilmiöiden löytäminen potilaskertomuksista on mahdollista: voimme palauttaa sanat perusmuotoonsa ja rikastaa niitä semanttisella tiedolla. Samalla voidaan myös havaita eri käsitteiden ja ilmiöiden välisiä yhteyksiä ja suhteita. Esimerkiksi potilasdokumentaatiosta voidaan tunnistaa potilaalle tehdyt toimenpiteet ja hyödyntää tietoa ennakoivaan päätöksentekoon. Asiakkaan tarve ratkaisee sen, mitä teksteistä analysoidaan ja mistä ratkaisun arvo syntyy.

Termitulkki potilaan apuna

Terveydenhuollon termeillä on äärimmäisen tärkeä tehtävä: ne sisältävät paljon informaatiota tiiviissä muodossa ja tekevät asiantuntijoiden välisestä viestinnästä mutkatonta. Ongelmia seuraa vasta, kun potilas yrittää perehtyä erikoisalan teksteihin ja häntä itseään koskeva lausunto on täyttä hepreaa. Lingsoft on kehittänyt ratkaisun siihen, miten ammattikieltä voidaan tulkata uusille lukijaryhmille. Ratkaisu on selaimessa toimiva lukijan apuväline, joka tunnistaa tekstistä termejä ja tarjoaa niistä lisätietoa, kuten synonyymejä, määritelmiä, kuvia ja videoita. Sen sijaan, että potilas joutuisi sana sanalta tulkkaamaan lausuntoaan Googlen, sanakirjan ja omaistensa avulla, voidaan hänelle tarjota luotettavaa tietoa keskitetysti ja nopeasti. Ymmärrettävä ja saavutettava viesti myös voimaannuttaa: se vähentää epätietoisuutta ja epävarmuutta, parantaa hoitoon sitoutumista ja vähentää turhia yhteydenottoja asiakaspalveluun.

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Kerro tarkemmin terveydenhuollon dokumentaatioon liittyvistä tarpeistasi. Me olemme yhteydessä.