LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Förstklassig patientdokumentation är snabbt tillgänglig, av hög kvalitet och begriplig för såväl patient som hälso- och sjukvårdspersonal. Den stöder hälso- och sjukvårdspersonalens arbete och hjälper patienten att förstå information som berör en själv.

Tack vare Lingsofts helhetslösningar för hälso- och sjukvård – taligenkänning, digital diktering och analys av den färdiga texten – kan texten både produceras och utnyttjas på olika sätt. 

MÅNGSIDIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLÖSNINGAR UNDER ETT TAK

Lingsofts lösningar för att producera text och utnyttja innehåll har optimerats för hälso- och sjukvårdens behov. Vi tittar på bästa möjliga helhetslösning för varje kund.  Med våra tjänster utförs hälso- och sjukvårdens dikteringar, antingen i realtid med hjälp av våra högklassiga taligenkänningslösningar, eller som transkriberingstjänster. Därtill är vår styrka sekundära användningsmöjligheter för texten, vilket innebär analys av den färdiga patienttexten och förståelse som stöd för en bättre vårdkedja. 

Vi skapar lösningar för era patientdokumentationsbehov.
 

TALIGENKÄNNINGSLÖSNINGAR OCH TJÄNSTER FÖR DIGITAL DIKTERING.

Vi hjälper er med alla era behov angående patientdokumentation

Begär offert

VÅRA LÖSNINGAR ÄR TILL NYTTA FÖR ALLA

Våra lösningar är till nytta för all hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i vårdkedjan och framför allt patienten själv. Läkaren som använder taligenkänningstjänsten kan överföra uppgifter om patienten i realtid direkt till patientdatasystemet, där den omedelbart kan användas av följande expert. Tidskrävande kontroller behövs inte. Likaså kan en socialarbetare som gör hembesök diktera redan i samband med besöken och transkribera talet direkt med sin egen apparat. På så sätt sparar yrkesutbildade personer inom hälso- och socialvården avsevärd tid och slipper besvär som anteckningarna i övrigt skulle kräva. Därtill får klienten snabbt information som berör honom eller henne själv. Den snabba genomloppstiden för dokumentationen i kombination med termtolken i Lingsofts patientinformation ökar patientens förståelse för sin egen vårdprocess, förbättrar engagemanget i vården och minskar onödiga kontakter med kundservice.

Varför Lingsoft?

Lingsofts lösningar är skräddarsydda och beaktar hälso- och sjukvårdens särdrag. Våra tjänster lämpar sig också väl för socialvårdens behov. Med decennier av erfarenhet förstår vi de särskilda kraven på olika språk och därför är Lingsofts textproduktionsverktyg bland de mest exakta och högklassiga på marknaden. Eftersom vår teknik är vår egen kan vi smidigt utveckla våra lösningar enligt kundernas behov. Lingsofts fördel är mångsidighet – vi kan erbjuda våra kunder mångsidiga lösningar för olika behov. Utöver att producera och utnyttja text finns även andra språkrelaterade tjänster, såsom översättningar och tillgänglighetslösningar, tillgängliga under samma tak.

Kundcase

Läs om våra hälso- och sjukvårdslösningar.

THL: En skräddarsydd språkmodell gör det enklare att skriva rättmediciniska texter

Lingsofts taligenkänningstjänst är numera en del av den rättsmedicinska dikteringsprocessen vid Institutet för hälsa och välfärd. Med hjälp av taligenkänning har man lyckats påskynda handläggningen av dokument utan att dokumentationens kvalitet blivit lidande.

Tammerfors stad: Registrering av hög kvalitet genom taligenkänning

De anställda på Tammerfors stads socialtjänster blev förtjusta i att använda taligenkänningstjänsten Lingsoft Speech Service för att registrera kunddokumentation. I och med att registreringen går snabbare och kvaliteten höjs fick användarna mer tid över till arbetet med kunderna. 

Kvalitetsverktyg för texthantering

Lingsofts lösningar för taligenkänning och kvalitetsverktyg för texthanterare gör vardagen smidigare och arbetet mer meningsfullt. Samtidigt effektiveras patientdokumentationen.

Keusote logotypLingsofts taligenkänning övertygade socialservicen i Mellestra Nylands välfärdsområde

Lingsoft Speech Service användes redan inom hälso- och sjukvården i Keusote, innan man ville pilottesta lösningen inom socialservicen. Erfarenheterna var uppmuntrande positiva, användningen av taligenkänning förkortade arbetstiden som gick till registreringen och gjorde vardagen smidigare för yrkesutbildade personer. 

Sekundär användning av patienttexten

Patientdatasystemen innehåller enorma mängder information som ofta har en kort livscykel. En text som producerats med mycket möda försvinner i systemen, och det är svårt att hitta den information man vill ha i dem. Därtill är det utmanande att automatiskt utnyttja patientjournaler som är skrivna i form av fritext eftersom även enkla saker kan uttryckas på många olika sätt. En stor del av arbetstiden går åt till att söka information. Värdet med patientjournalerna ökar när informationen kan utnyttjas bättre. Lingsoft har specialiserat sig på klinisk språkanalys sedan 2008. Med hjälp av vår språkteknologi är det möjligt att hitta just de företeelser i patientjournaler som man är ute efter: vi kan återställa orden till deras grundform och berika dem med semantisk information. Samtidigt kan man även upptäcka samband och förhållanden mellan olika begrepp och företeelser. Till exempel kan man i patientdokumentationen identifiera de åtgärder som vidtagits för patienten och utnyttja informationen för förutseende beslutsfattande. Kundens behov avgör vad man analyserar i texterna och vad som ger lösningen värde.

Termtolk till hjälp för patienten

Termerna inom hälsovården har en ytterst viktig uppgift: de innehåller mycket information i koncentrerad form och underlättar kommunikationen mellan experter. Problemen uppstår då när patienten försöker sätta sig in i specialområdets texter, och utlåtandet som gäller honom eller henne själv är helt obegripligt. Lingsoft har utvecklat en lösning för hur fackspråket kan göras mera tillgängligt för nya läsargrupper. Lösningen är ett hjälpmedel som används i webbläsaren, som identifierar termer i texten och ger mer information om dem, som exempelvis synonymer, definitioner, bilder och videor. I stället för att behöva tolka sin journal ord för ord med hjälp av Google, en ordbok och sina närstående kan patienten erbjudas tillförlitlig information centraliserat och snabbt. Ett begripligt och tillgängligt budskap är också stärkande: det minskar ovissheten och osäkerheten, ökar engagemanget i vården och minskar onödiga kontakter med kundtjänst.

Kontakta oss

Berätta mer om dina behov kring hälso- och sjukvårdsdokumentation. Vi kontaktar dig.