HÄLSOVÅRD

Läs nedan om hur vi har lyckats betjäna våra hälsovårdkunder.

Lingsofts taligenkänning övertygade socialservicen i Mellestra Nylands välfärdsområde

Lingsoft Speech Service användes redan inom hälso- och sjukvården i Keusote, innan man ville pilottesta lösningen inom socialservicen. Målet med pilotprojektet på fyra månader var att samla in yrkesutbildade personers erfarenheter inom olika användningssituationer och utreda hur mycket användningen av lösningen påskyndar klientanteckningarna.

Erfarenheterna var uppmuntrande positiva, användningen av taligenkänning förkortade arbetstiden som gick till registreringen och gjorde vardagen smidigare för yrkesutbildade personer. Lingsofts arbetsgrupp erbjöd regelbundet stöd för användningen av lösningen. Socialtjänsterna i Mellersta Nylands välfärdsområde beslutade i december 2023 att ta Lingsoft Speech Services i stadigvarande bruk.


 

Keusote logotyp

 

 

Institutet för hälsa och välfärd logotyp

Institutet för hälsa och välfärd: Översättningar inom hälso- och sjukvård med 15 års partnerskap i ryggen

Institutet för hälsa och välfärd är en betydande nationell aktör som producerar rikligt med information och olika slags material som kräver översättningar till flera olika språk. Lingsofts goda kännedom och erfarenhet av terminologi inom social- och hälsovårdssektorn stöder effektivt Institutet för hälsa och välfärds flerspråkiga kommunikation och säkerställer ett översättningsarbete av hög kvalitet.

Under årens lopp har översättningssamarbetet, till exempel antalet språkpar och tjänsteutbudet, utökats och utvecklats. En definitiv fördel med ett långvarigt partnerskap är att parterna under den tiden lär känna varandra.

Lappica – En tidsbesparande lösning för taligenkänning ett verktyg i vården

Lappica erbjuder lokala, högklassiga företagshälsovårdstjänster i Lapplandsregionen. När man strävar efter att erbjuda tjänster av hög kvalitet är effektivitet en absolut prioritet. En snabb implementering och en korrekt taligenkänning var precis vad vårdpersonalen vid Lappica behövde för att få en enklare vardag.

Lappicas logotyp

Tammerfors logo

Tammerfors stad: Registrering av hög kvalitet genom taligenkänning

De anställda på Tammerfors stads socialtjänster blev förtjusta i att använda taligenkänningstjänsten Lingsoft Speech Service för att registrera kunddokumentation. I och med att registreringen går snabbare och kvaliteten höjs fick användarna mer tid över till arbetet med kunderna. 

 

 

Auria: Gräva guld i patientjournaler

Det är utmanande att maskinellt utnyttja patientjournaler som är skrivna i form av fritext, eftersom även enkla saker kan uttryckas på många olika sätt. Lingsoft ansvarar för indexering och textutvinning av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts datapool i samarbete med Auria Tjänster. 

                       Auria biobank logoAuria informationtjänster logo

 

Institutet för hälsa och vålfärd logo

THL: En skräddarsydd språkmodell gör det enklare att skriva rättsmedicinska texter 

En betydande andel av de rättsmedicinska sakkunnigas vardag går åt till att skriva ner information. Lingsofts taligenkänningsservice är numera en del av den rättsmedicinska dikteringsprocessen vid Institutet för hälsa och välfärd. Med hjälp av taligenkänning har man lyckats påskynda handläggningen av dokument utan att dokumentationens kvalitet blivit lidande. 


 

Kvalitetsverktyg för textbehandling inom hälso- och sjukvården

Lingsofts lösningar för taligenkänning och kvalitetsverktyg för texthanterare inom hälsovården gör vardagen smidigare och arbetet mer meningsfullt. Samtidigt effektiveras patientdokumentationen.

Kontakta oss