ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER

Högklassiga, pålitliga och förmånliga översättningstjänster spelar under den digitala tiden en viktig roll när ditt företag vill växa, internationaliseras och erbjuda en oförglömlig kundupplevelse.

Översättning av faktatexter

 • bruksanvisningar
 • säkerhetsdatablad
 • utbildningsmaterial
 • produktinformation
 • lagtexter m.m.

Begär offert

Programvarulokalisering

 • webbapplikationer
 • operativsystem
 • mobilapplikationer

Begär offert

Marknadsföringsöversättningar

 • broschyrer
 • webbsidor
 • pressmeddelanden
 • e-handel

Begär offert

Lösningar för termhantering

 • upprättande och underhåll av ordlistor för specialområden
 • möjligt att tillgå som molnbaserad helhetslösning

Begär offert

Varför Lingsoft?

Vi är en pålitlig inhemsk aktör som med hjälp av översättningsteknologier ger dig översättningar och andra tjänster anknutna till mångspråkighet snabbt och enkelt från ett och samma ställe.
 
Lingsoft är företagets bästa kompis under den digitala tiden: En sakkunnig, innovativ och kostnadseffektiv internationaliseringspartner! Detta framgår också av responsen från våra kunder:
 
Leveransen är snabb, arbetet är av hög kvalitet och servicen mycket vänlig!
 
Helheten fungerar oändligt bra. Det är rent av en njutning att läsa översättningarna.

EN HÖGKLASSIG ÖVERSÄTTNING SKAPAR TROVÄRDIGHET

Vi hjälper dig att säkerställa att ditt budskap övertygar i alla kanaler, på alla språk, på alla marknader.

Begär offert

Din samarbetspartner för flerspråkighet

Vi tillhandahåller din översättning snabbt, tillförlitligt och högklassigt till olika språk. Vi beaktar ditt företags krav på specialiteter i fråga om såväl texttyp som ordlista: Du kan alltså utan bekymmer lita på oss i frågor som gäller internationalisering och mångspråkighet.

Årligen levererar vi översättningstjänster

 • över 90 miljoner ord
 • till nästan 400 slutkunder
 • på över 130 språkkombinationer.

Av oss får du översättningar av nätsidor, mångspråkiga marknadsföringsmaterial och produktdokumentationer, programöversättningar, videotextningar, termhantering, ordlistor för specialområden och språkhanteringsverktyg - eller till exempel en maskinöversättningslösning som lärts upp för ditt företags behov.

Kundcase

Läs om de översättningstjänster som vi tillhandahåller


Språktjänster för statsförvaltningen

Lingsoft har tillhandahållit översättningar och språktjänster till ministerier och organisationer inom statsförvaltningen redan i över 20 års tid.

Europaparlamentet

Vi tillhandahåller översättningar till parlamentet från alla de officiella språken till finska och svenska.

Ilmarinen

Vi är till hjälp för pensionsexperterna vid översättning av läkarutlåtanden

Planmeca

Årligen översätter vi Planmecas bruksanvisningar, annan dokumentation samt marknadskommunikation till hela 39 olika språkpar. 

Det lönar sig att utkontraktera översättningarna 

När ett företag vill ta sig in på ett nytt marknadsområde eller när man med ett meddelande vill nå en så stor målpublik som möjligt, ökar behovet av att översätta innehållet. Ofta räcker dock inte den egna språkkunskapen till eller så vill man använda arbetstiden mer produktivt i den egna kärnkompetensen. Genom att utkontraktera översättningarna till en bra översättningsbyrå säkerställer du att översättningen säkert är av hög kvalitet och lämplig för sitt användningsändamål.

Vi på Lingsoft ser till att dina texter säkert är utarbetade av erfarna språkexperter. Som Lingsofts kund får du också en del av de fördelar som användningen av översättningsteknologier medför.

Hos oss får du förutom översättningar även andra nyttiga tilläggstjänster. Vi kan till exempel layouta broschyrtexter som vi översatt och leverera tryckfärdigt material, göra en språkgranskning av en text du själv skrivit eller skapa en skräddarsydd termhanteringslösning för din organisation. Vårt mål är att göra våra kunders liv så enkelt som möjligt.

Översättningsteknologi som en del av proffsöversättandet

Översättningsminnen och översättningsverktyg har blivit en oskiljaktig del av den moderna översättningen. Genom att utnyttja tidigare översatt material som sparats i kundspecifika översättningsminnen säkerställer vi mångspråkig dokumentation och kommunikation som till terminologin och stilen är högklassig och enhetlig.
 
Maskinöversättning är också ett verktyg bland andra. Översättningar producerade av maskinöversättare som bygger på djuplärande neuronät har utvecklats enormt och lämpar sig redan som sådana för situationer då du snabbt vill få reda på vad texten handlar om. För en mer slipad och publikationsfärdig text behövs dock alltid ett språkproffs som efterredigerar texten - då effektiverar maskinöversättningen translatorns arbete. En datasäker maskinöversättare som bygger på Lingsofts egen språkanalys kan skräddarsys för din organisations behov, vilket ytterligare förbättrar maskinöversättningens kvalitet.

 

ANBUDSBEGÄRAN

Du kan skicka en mer detaljerad offertförfrågan med bilagor här. Vi levererar offerten inom en arbetsdag.