VAD ÖVERSÄTTER MAN FÖR?

translation.jpg

Digital information är mer lättillgänglig än tidigare, men ett budskap når inte nödvändigtvis ut till alla – tvärtom. Företagen är verksamma globalt, människor rör sig och arbetar i olika delar av världen och innehåll blir mångsidigare. Detta medför att det blir allt viktigare att ditt budskap uppfattas rätt – på alla språk, i alla medier, överallt. Även vårt hemland har en större språklig mångfald än tidigare: förutom finska och svenska berikas vi av interaktioner med flera minoritets- och invandrarspråk.

Översättning handlar inte bara om att översätta språket


En traditionell översättning – noggrann, precis och språkligt korrekt – räcker inte alltid, utan man kan behöva anpassa budskapet till den lokala miljön (lokalisering) eller till en viss målgrupp eller för ett särskilt syfte (anpassning). Samtidigt är det viktigt att se till att organisationens språkliga profil och varumärkesbild förblir enhetlig oberoende av språk, marknadsområde och kommunikationskanal.

Vi förenar expertarbete av hög kvalitet och de senaste innovationerna inom språkteknologi i våra språktjänster. Kundspecifika översättningsminnen och termdatabaser är bara toppen av isberget – vi har också tillgång till effektiva projekt- och innehållshanteringssystem samt en virtuell samarbetsplattform för alla parter i översättningsprocessen, vilket säkerställer både ett slutresultat av hög kvalitet och en snabb, flexibel och tillförlitlig kundservice. 

Vi har som mål att skapa ett ännu mer sömlöst samarbete mellan människor och teknologi. Ett exempel på detta är maskinöversättning. Vi tror inte att maskinöversättning är en teknik som skapar underverk i sig. Däremot kan man med kund- och branschanpassad maskinöversättning, som en del av en teknikunderstödd arbetsprocess, i kombination med smart förbearbetning samt ett effektivt och skickligt efterredigeringsarbete uppnå betydande fördelar i form av tidsbesparing och minskade kostnader. 

Värde och effektivitet för kunderna


Vi tillhandahåller en bred spännvidd av tjänster till företag och organisationer inom olika branscher: vi är en officiell leverantör av översättningstjänster för statsförvaltningen i Finland, och därutöver omfattar vår kundkrets exempelvis EU-institutionerna, universitet och högskolor, företag inom hälsoteknik och ICT, aktörer inom handeln och servicebranscherna samt internationella språktjänstföretag. 

Det som förenar våra kunder oberoende av segment och bransch är verksamheternas omfattning och det mångsidiga behovet av språktjänster samt att de bedriver en språkintensiv, flerspråkig och internationell verksamhet.
 
Under 2017 tillhandahöll vi språktjänster till över 350 kunder och över 800 slutkunder i 130 olika språkkombinationer. 

Läs våra kunders berättelser här.