ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER

Översättningstjänster spelar en viktig roll för att hjälpa ditt företag att växa, internationaliseras och erbjuda en högklassig kundupplevelse.

Lingsoft är ett pålitligt lokalt språkföretag och din partner i alla lägen – professionellt, innovativt och kostnadseffektivt. Vi tar hänsyn till ditt företags särskilda krav, både när det gäller texttyp och termer, så att du kan vara säker på att din översättning alltid är korrekt och passar sitt syfte. Vår översättningstjänst levererar årligen

 • över 90 miljoner ord
 • till 400 slutkunder
 • med över 130 språkkombinationer.

Översättning av faktatexter

 • bruksanvisningar
 • säkerhetsdatablad
 • utbildningsmaterial
 • produktinformation
 • lagtexter m.m.

Programvarulokalisering

 • webbapplikationer
 • operativsystem
 • mobilapplikationer

Marknadsföringsöversättningar

 • broschyrer
 • webbsidor
 • pressmeddelanden
 • e-handel

Lösningar för termhantering

 • upprättande och underhåll av ordlistor för specialområden
 • möjligt att tillgå som molnbaserad totallösning


Hur går beställningen av en översättning till?

En gul block med nummer ett

Kontakt via Lingsofts kundportal. En kundtjänstmedarbetare går igenom detaljerna kring jobbet med kunden.

En gul block med nummer två

En professionell översättare använder effektiv översättningsteknik för att översätta och granska texten.

En gul block med nummer tre

Den färdiga översättningen levereras i överenskommet format och i tid. Den laddas upp i kundportalen, där kunden enkelt får tillgång till den.

Vad ingår i priset för en översättning?

● Översättning och språkgranskning av en person med målspråket som modersmål
● Samordning och projektledning av översättningsprojektet
● Skapande och underhåll av en kundspecifik databas med översättningsminnen
● Tillgång till Lingsofts egen kundportal 
● Vid behov en rättelseomgång baserat på återkoppling från kunden

Vilka faktorer påverkar priset på en översättning?

● Längd på texten som ska översättas 
● Språkpar
● Tidsram
● Konverteringar, leverans och tilläggstjänster

 

Kundcase

Läs om de översättningstjänster som vi tillhandahåller
 


Språktjänster för statsförvaltningen

Lingsoft har tillhandahållit översättningar och språktjänster till ministerier och organisationer inom statsförvaltningen redan i över 20 års tid.

Europaparlamentet

Vi tillhandahåller översättningar till parlamentet från alla de officiella språken till finska och svenska.

Planmeca

Lingsoft har levererat översättnings- och språktjänster för dokumentation och kommunikation inom tandvårdsområdet till Planmeca sedan 2012.

Din samarbetspartner i alla lägen

 

Översättarens branschkunskap

Vi väljer noggrant ut översättarna i vårt nätverk, och de är alltid utbildade proffs. En översättare som är insatt i kundens specialområde kan producera felfria översättningar som känns naturliga på målspråket enligt kundens behov och krav.

Snabbare översättningsarbete

Vi använder Lingsofts egna översättningsverktyg, såsom översättningsminnes- och termhanteringsverktyg. Tack vare dem kan du få översättningar snabbt, pålitligt och kostnadseffektivt. Slutresultatet är enhetligt och du kan vara säker på att översättningarna skickas inom den utlovade tidtabellen. 

Resultaten av AI-baserade maskinöversättningar har förbättrats avsevärt under de senaste åren, men en språkexpert behövs alltid för att producera en mer slipad översättning färdig att publiceras. Vi använder vårt eget maskinöversättningsverktyg som ett hjälpmedel för våra experter, och översättningsverktyget kan också skräddarsys efter din organisations behov. Det innebär att maskinöversättningsverktyget har  särskild kännedom om vokabulären inom ditt område, vilket gör översättarens arbete ännu mer effektivt. 

Enstaka beställningar eller kontinuerlig översättningstjänst

Om du behöver översättningstjänster regelbundet kommer du att uppskatta det faktum att vi även kan hantera brådskande leveranser och hitta översättare även i de ovanligaste språkpar. Tack vare vårt omfattande nätverk av experter kan vi tillgodose dina behov på ett flexibelt och effektivt sätt. Centralisering av översättningstjänster förbättrar den flerspråkiga kommunikationen inom företaget genom att översättningarna håller hög kvalitet och är i linje med företagets stil. 

En personlig touch

Med personlig kundservice kan vi skräddarsy våra tjänster efter dina behov. Det gör det också möjligt för oss att lära känna dig och ditt företag. Det översättningsminne som byggs upp med beställningarna gör samarbetet mer effektivt och bidrar till att terminologin och stilen i dina översättningar förblir konsekvent. 

Tilläggstjänster på samma ställe 

Tack vare vår egen teknikutveckling kan vi erbjuda lösningar som skräddarsydda språkgranskningsverktyg och taligenkänningslösningar. Vi kan därför tillgodose både korta, tillfälliga översättningsbehov och långsiktiga övergripande behov.
 

Språkexperter som erbjuder översättningstjänster diskuterar med kunderna på kontoret, alla ler och skrattar.

KONTAKTA OSS

Du kan skicka en mer detaljerad offertförfrågan med bilagor här. Vi levererar offerten inom en arbetsdag.