Maskinöversättning

Maskinöversättning innebär att texten automatiskt översätts från ett språk till ett annat. Maskinöversättning används i allmänhet för att effektivisera översättningsprocessen: Då producerar man med maskinöversättning först en föröversättning till översättaren, som sedan efterredigerar översättningen. 

En maskinöversättning kan också räcka om översättningen inte behöver vara helt finslipad eller om du bara snabbt vill få reda på vad texten handlar om.

Lingsofts egen maskinöversättningsteknologi

Vår maskinöversättning grundar sig på maskinöversättningsteknologier med öppen källkod, och vi utvecklar ständigt våra maskinöversättare till olika språk.

Vi kan också skapa kundspecifika maskinöversättare som är skräddarsydda för kundens eget textinnehåll. En skräddarsydd översättare utbildas med kundens eget material, vilket gör att man på ett kostnadseffektivt sätt kan producera maskinöversättningar av ännu högre kvalitet.

Efterredigering – det effektivaste sättet att säkerställa kvaliteten på maskinöversättningarna

De mest högklassiga översättningarna kommer fortfarande från yrkeskunniga mänskliga översättare. Med efterredigering dvs. finslipning av maskinöversättningen kan den mänskliga översättarens sakkunskap kombineras med effektiv översättningsteknologi. På så sätt kan vi snabbt och kostnadseffektivt erbjuda våra kunder högklassiga översättningar.

Kvaliteten på maskinöversättningarna har förbättrats avsevärt under de senaste åren i och med neural nätverksöversättnig. En professionell översättare behövs i synnerhet för texter som kräver kreativ översättning (transcreation), eftersom människan bättre kan hantera och översätta text som innehåller tolkning eller språkbilder.
Maskinöversättningen är som bäst när man översätter konkreta och entydiga texter, såsom rapporter, bruksanvisningar och anvisningar. 

Efterredigering kan dock vara till nytta även i kreativa översättningsarbeten. Till exempel produktbeskrivningar i webbutiker kan kräva kreativ översättning, men de innehåller också många standardelement, såsom pris- eller momsuppgifter. 
Lingsofts team hjälper dig att hitta den bästa kombinationen av tjänster för ditt material.

Lingsoft deltog i ELRC-paneldiskussionen om språkteknologins tillstånd i Finland

Språkbanken ordnade en intressant workshop om språkteknologins tillstånd när det gäller språken i Finland. Lingsoft bjöds in till en paneldiskussion med experter, där professorer från Helsingfors och Åbo universitet samt representanter för andra finländska språkteknologiföretag deltog.  

Medlemmarna i panelen var eniga om att det finns en stark tradition inom språkteknologin i Finland och att det finns goda förutsättningar för att utveckla och upprätthålla språkteknologin för språken i Finland.  

Lingsofts språkteknologiutveckling har en gedigen akademisk grund, eftersom den bygger på Kimmo Koskenniemis och Fred Karlssons strukturanalys av språket som de skapade vid Helsingfors universitet. Samarbetet med universiteten är fortfarande viktigt även i dag.

Lingsofts neurala nätverksöversättningar i European Language Grid

Lingsoft fick 2019 finansiering från projektet European Language Grid till ett projekt där våra språkteknologiverktyg, inklusive neurala nätverksöversättare, integrerades i deras plattform.
Från vår maskinöversättare som var i internt bruk bearbetades då en modern SaaS-lösning som baserar sig på Docker- och serverprogrammeringsgränssnitt. 

Kunderna kan alltså enkelt integrera Lingsofts neurala nätverksöversättare i sina egna lösningar, till exempel för att stödja sina egna översättare och kundservice eller för att göra arkivsökningar på flera språk. 

Projektet European Language Grid stödde LSDISCO-projektet genom en öppen begäran om förslag till pilotprojekt. Projektet European Language Grid fick finansiering från Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation med stöd av understödsavtalet Horisont 2020 825627 (ELG).

Kontakta oss