Maskinöversättning

Maskinöversättning innebär att texten automatiskt översätts från ett språk till ett annat. Maskinöversättning används i allmänhet för att effektivisera översättningsprocessen: Då producerar man med maskinöversättning först en föröversättning till översättaren, som sedan efterredigerar översättningen. 

En maskinöversättning kan också räcka om översättningen inte behöver vara helt finslipad eller om du bara snabbt vill få reda på vad texten handlar om.

Lingsofts egen maskinöversättningsteknologi

Vår maskinöversättning grundar sig på maskinöversättningsteknologier med öppen källkod, och vi utvecklar ständigt våra maskinöversättare till olika språk.

Vi kan också skapa kundspecifika maskinöversättare som är skräddarsydda för kundens eget textinnehåll. En skräddarsydd översättare utbildas med kundens eget material, vilket gör att man på ett kostnadseffektivt sätt kan producera maskinöversättningar av ännu högre kvalitet.

Efterredigering – det effektivaste sättet att säkerställa kvaliteten på maskinöversättningarna

De mest högklassiga översättningarna kommer fortfarande från yrkeskunniga mänskliga översättare. Med efterredigering dvs. finslipning av maskinöversättningen kan den mänskliga översättarens sakkunskap kombineras med effektiv översättningsteknologi. På så sätt kan vi snabbt och kostnadseffektivt erbjuda våra kunder högklassiga översättningar.

Kvaliteten på maskinöversättningarna har förbättrats avsevärt under de senaste åren i och med neural nätverksöversättnig. En professionell översättare behövs i synnerhet för texter som kräver kreativ översättning (transcreation), eftersom människan bättre kan hantera och översätta text som innehåller tolkning eller språkbilder.
Maskinöversättningen är som bäst när man översätter konkreta och entydiga texter, såsom rapporter, bruksanvisningar och anvisningar. 

Efterredigering kan dock vara till nytta även i kreativa översättningsarbeten. Till exempel produktbeskrivningar i webbutiker kan kräva kreativ översättning, men de innehåller också många standardelement, såsom pris- eller momsuppgifter. 
Lingsofts team hjälper dig att hitta den bästa kombinationen av tjänster för ditt material.

Kontakta oss