Nyheter

Lingsoft är ett av världens största språkserviceföretag

Det amerikanska konsultföretaget Nimdzi har publicerat en rapport över världens hundra största språkserviceföretag 2021. Rapporten bygger på enkätundersökningar och ekonomiska uppgifter som företagen har publicerat. I rapporten är Lingsoft med som det enda finländska företaget och ett av sju nordiska företag bland de hundra största leverantörerna av språktjänster i världen. Lingsoft har hållit sin ställning på TOP100-listan under flera år. 

Lingsoft har beviljats Nyckelflaggan

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat Lingsoft Language Services Ab i Helsingfors och Åbo märket Nyckelflaggan som tecken på en tjänst som är producerad i Finland och som sysselsätter folk i Finland. Till de språktjänster som Lingsoft producerar hör bland annat översättningstjänster, innehållsproduktionstjänster, textningstjänster, dikteringstjänster och språktjänster.

Nationella kvalitetsrekommendationer för finskspråkig programtextning – Lingsoft med i arbetsgruppen

Nationella kvalitetsrekommendationer har nu utarbetats för finskspråkiga programtexter i Finland. Syftet med kvalitetsrekommendationerna är att standardisera kvaliteten på de finskspråkiga programtexterna och att skapa en enhetlig praxis inom branschen. Med programtextning avses s.k. inomspråklig textning som kan utnyttjas av alla som inte kan eller vill lyssna på programmets ljud – personer med nedsatt hörsel, invandrare och andra språkinlärare samt exempelvis personer som reser med allmänna transportmedel.

Europeiska kommissionens översättningsavtal för finska och svenska till Lingsoft

Lingsoft Language Services Ab har vunnit Europeiska kommissionens ramavtal om översättningstjänster till finska och svenska. Avtalet är värt 5 miljoner euro. Inom ramen för avtalen som knyts med Europeiska kommissionen levererar Lingsoft översättningar av kommissionens dokument till finska och svenska fram till våren 2024. De fyraåriga avtalen träder i kraft den 1 juli 2020 och deras värde är sammanlagt 5 miljoner euro.

Lingsoft hjälper riksdagens protokollbyrå arbeta på distans med hjälp av taligenkänning

Lingsoft hade i början av april nöjet att inleda ett unikt samarbete: Vi hjälper riksdagens protokollbyrås experter att arbeta på distans med hjälp av Lingsofts taligenkänningsstjänst. Protokollbyrån har på grund av de rådande undantagsförhållandena övergått till distansarbete, och vår taligenkänningstjänst står till deras förfogande fram till slutet av juni.

Lingsoft partner på IBM:s evenemang Think Helsinki 29.10.2019

Lingsoft deltar igen som IBM-partner i det årliga Think Summit-evenemanget på Helsingfors Messukeskus mässcenter den 29.10. På plats berättar IBM och dess partners om banbrytande teknologier och hur de kan utnyttjas inom olika branscher. Vid Lingsofts egen popup-avdelning kan du bekanta dig med hur man kan analysera textdata med Lingsofts och IBM:s teknologier i kombination. Under dagen kommer vi också att presentera våra taligenkänningslösningar. Välkommen!

Lingsoft med i utveckling av lösning som gått till final i EU:s tävling för digitala tjänster

Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-fullmakter och -servicedatalager har gått till final i Europeiska unionens tävling för digitala tjänster Sharing and Reuse. Tävlingen söker efter innovativa och effektiva tjänster och program för den offentliga förvaltningen. För Lingsoft betyder finalplatsen mycket, eftersom företaget har tillhandahållit lösningen som går under arbetsnamnet Laatuagentti (Kvalitetsagent) till Befolkningsregistercentralen. Tävlingens jury lyfte särskilt fram servicedatalagrets textgranskning som bygger på Lingsofts språkteknologi. Textgranskningen används för att förbättra tjänstens språkliga tillgänglighet.