Nyheter

Lingsoft blir Europeiska kommissionens primära leverantör av översättningar

Lingsoft Language Services Oy har vunnit ett av Europeiska kommissionens mest betydande översättningsavtal. TRAD23-avtalets längd är fyra år och i och med det levererar Lingsoft översättningstjänster från engelska till finska och svenska för sammanlagt upp till 80 000 sidor per år till kommissionen. Avtalets värde är 6–8 miljoner euro.

Lingsoft kan spara dyrbar tid för hälso- och sjukvården (Dagens industri 9.11.23)

Language experts sit around a conference room table and listen to Janica Asplund, who is telling them how Lingsoft's speech recognition solution can help save time in healthcare patient documentation.

Janica Asplund, till vänster, berättar om taligenkänningens mångsidighet.
Skicklig AI-baserad taligenkänning för diktering inom hälso- och sjukvård ger goda resultat.

– Patientdokumentationen blir tre gånger snabbare med taligenkänning, jämfört med manuell hantering säger Heikki Korvenranta, medical advisor, healthcare processes och information technology på Lingsoft.

Lingsoft fortsätter som översättningspartner till Institutet för hälsa och välfärd

Lingsoft har vunnit Institutet för hälsa och välfärds (THL) upphandling av offentliga översättningstjänster, som består av tre delområden: allmänna översättningar för social- och hälsovårdssektorn, översättningar av informationshantering inom social- och hälsovården och rättsmedicinska översättningar. De viktigaste språkparen i översättningsarbetet är finska-svenska och finska-engelska, men vid behov levererar Lingsoft översättningar till alla språk som THL behöver, till exempel samiska, estniska eller arabiska.

I projektet Necoverse överskrider skeppsbyggnaden land- och språkgränserna med hjälp av virtuell verklighet

The Necoverse project creates virtual environments to support shipbuilding. Graphical drawing of the shipyard: two large cranes and a modern cruise ship to be built.

Lingsoft deltar i det tvååriga Necoverse-projektet, där man med hjälp av virtuell teknik skapar olika interaktiva virtuella miljöer för varvens och skeppsbyggnadens utbildnings-, planerings- och distansfunktioner.

Projektet är en del av Meyer Turkus NEcOLEAP-lokomotivekosystem, som har som mål att skapa ett klimatneutralt kryssningsfartygskoncept. Det räcker inte att själva fartyget är klimatneutralt, även byggprocessen och -miljön ska nå samma mål.

Information tillhör alla – Lingsoft deltar återigen på Europaforumet i Åbo 30.8–1.9.2023

Europaforum arrangeras redan för sjätte gången i Åbo och även i år deltar Lingsoft i produktionen av evenemanget. Lingsoft levererar tillgänglighetstjänster till forumets arrangörer och programproducenter, det vill säga står för undertextningen till alla videoinspelningar av evenemanget. Det gör att diskussionerna är tillgängliga i evenemangets olika kanaler och även går att titta och lyssna på i efterhand.

Lingsoft bland de 100 bästa leverantörerna av språktjänster i 10 år

Lingsoft är också i år med på topp 100-listorna från både Nimdzi Insights och CSA Research. Nimdzi Insights och CSA Research är amerikanska marknadsundersökningsföretag som har specialiserat sig på språktjänster och språkteknologi och som även erbjuder konsulttjänster till språktjänstföretag som är verksamma på den internationella marknaden.