Lingsoft blir Europeiska kommissionens primära leverantör av översättningar

Lingsoft Language Services Oy har vunnit ett av Europeiska kommissionens mest betydande översättningsavtal. TRAD23-avtalets längd är fyra år och i och med det levererar Lingsoft översättningstjänster från engelska till finska och svenska för sammanlagt upp till 80 000 sidor per år till kommissionen. Avtalets värde är 6–8 miljoner euro.

Lingsoft har levererat översättningar till Europeiska kommissionen i över 20 år. Samarbetet fortsätter nu när Lingsoft från och med den 1 mars 2024 är den primära leverantören av översättningar till både finska och svenska. Inom ramen för avtalet översätter vi mångsidigt olika dokument om kommissionens verksamhet och Europeiska unionens verksamhetsområde till kommissionens olika generaldirektorat.

Ett krävande översättningsarbete med snäva tidtabeller

Innehållet i översättningarna varierar från tekniska och lagstiftningsmässiga dokument till texter riktade till allmänheten, vars breda ämnesområden kan variera från energi till lagen om artificiell intelligens och från mänskliga rättigheter till EU:s rymdpolitik. Avtalet beräknas omfatta upp till 80 000 sidor per år. Antalet översättningar har vuxit under de senaste åren och kommissionen har uppskattat att behoven av utkontraktering kommer att öka även i fortsättningen.

Kvalitetskraven på översättningsarbetena är höga och tidtabellerna är ofta snäva. Lingsoft kan dock svara på kommissionens behov tack vare sina effektiva serviceprocesser. Serviceteamen håller skickligt i trådarna i stora översättningsprojekt och anpassar sig smidigt till att innehållet i de handlingar som översätts kan ändra flera gånger under översättningsprocesserna.

Lingsofts egna erfarna kärnteam samt ett nätverk av cirka hundra språkexperter och samarbetspartner arbetar med Europeiska kommissionens översättningar. Avtalet sysselsätter alltså ett betydande antal experter även utanför Lingsoft, både i Finland, Sverige och runtom i Europa.

Språkteknologier som stöd för experternas arbete

Lingsoft utnyttjar språkteknologiska lösningar vid produktionen av tjänster, såsom företagets egen maskinöversättning, som har lärt sig att beakta just EU-texternas terminologi och stildrag. Lösningarna fungerar som stöd för språkexperternas arbete och gör översättningen ännu bättre, snabbare och effektivare. De fleråriga avtalen ger Lingsoft möjlighet att utveckla nya lösningar för språklig intelligens just för Europeiska kommissionens behov.

Mer information:             
Riikka Heikkilä
Chief Services Officer
Lingsoft Language Services Oy
+358 50 350 4508 riikka.heikkila@lingsoft.fi

Back to news