Glada folk framför datorn.

LÄTTLÄST

På lättläst finska förenklas textförståelsen så att innehållet blir mer tillgängligt.

Lätt finska är lättare att läsa och förstå än vanligt finska. Olika allmänspråkliga texter kan anpassas till lättläst språk med tanke på såväl innehåll och ordförråd som strukturer. Det finns officiella definitioner, kriterier och anvisningar för lätt finska, så lätt finska är en enhetlig språkform. 

Lätt språk avviker från klarspråk i och med att det inte finns några nationella kriterier för att skriva det. Gemensamt för dessa begrepp är att båda syftar till att göra det lättare att läsa och att man exempelvis undviker onödigt komplicerade satsstrukturer.

Tjänster inom lättläst

Dator med bock

Omskrivning till lätt språk

Genom omskrivning till lätt språk kan texter på allmänspråk redigeras enligt kriterierna för lätt språk. Vår omskrivning till lätt språk görs alltid av en språkexpert.

En bok ikon

Översättning av texter på lätt språk

Vi översätter texter på lätt språk på andra språk (t.ex. Plain English) eller allmänspråkliga texter till lätt finska.

Produktion av innehåll på lätt språk

Vi skapar det tillgängliga innehåll på lätt språk som du behöver både på finska och på andra språk.

Tjänster för klarspråk

Bra myndighetsspråk

Genom ett tydligt, okomplicerat språk ser du till att ditt budskap når alla i din målgrupp. Bra och tydlig kommunikation har stor inverkan på organisationens varumärkesbild.

Språkgranskningsverktyg

Vi kan skräddarsy språkgranskningsverktyg för olika behov, till exempel för att säkerställa rättstavning eller gallra bort uttryck på fikonspråk.

kvalitetssäkringsverktyg

Språkvård

Våra språkvårdstjänster stöder din flerspråkiga och tillgängliga innehållsproduktion exempelvis i form av språkgranskning eller språkkonsultation.

 

Automatiskt bättre Suomi.fi – Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas kvalitetsagent

Lingsofts textgranskningslösning stöder MDB:s experter i deras arbete och hjälper dem att skriva mer lättlästa och tillgängliga texter. Kvalitetsagenten uppmärksammar exempelvis fikonpråk, feltryckningar och andra faktorer som försvårar läsningen.

Läs mer om Kvalitetsagenten som stöder klarspråk.Hymyilevä nainen tietokoneen ääressä.

En text på lätt språk når en allt större publik

Vem behöver lätt språk?

Enligt Selkokeskus är över 10 procent av befolkningen i Finland i behov av lätt språk, det vill säga cirka 650 000–750 000 personer. Efterfrågan på material på lätt språk ökar hela tiden, eftersom befolkningen åldras och det finns fler som behöver lätt språk. 

Det finns ett behov av lätt språk bland exempelvis 

• invandrare och språkstuderande samt 
• personer med minnessjukdom, afasi eller någon annan sjukdom som påverkar de språkliga förmågorna 
• personer med lässvårigheter, koncentrationsstörning eller motsvarande 
• personer med svag läskunnighet.

Betydelsen av lättläst och lätt språk

Vi behöver språk i det dagliga livet när vi läser eller tittar på nyheter, när vi ingår ett avtal eller använder olika tjänster. Möjligheterna att till exempel få tillgång till nödvändiga tjänster eller att hålla fast vid sina egna rättigheter minskar avsevärt om nyheterna, anvisningarna, handböckerna eller servicebeskrivningarna är för svåra att tyda. Deltagandet i samhället sker via språket, exempelvis när man ska rösta är det avgörande att det finns anvisningar och nyheter på lätt språk.

Med lätt språk och tydlig kommunikation når också företaget nya typer av publik och kan kommunicera sitt budskap effektivt. För kommunikation på lätt språk ska kärnan i det egna budskapet vara tydlig och då är kommunikationen i alla former skarpare.

Kontakta oss