SPRÅKTJÄNSTER FÖR ORGANISATIONER INOM DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN

Lingsoft har levererat olika språktjänster till ministerier och organisationer inom den offentliga förvaltningen i över 20 års tid. Under 2020 levererade vi översättnings-, transkriberings- och undertextningstjänster till över 100 kunder inom den offentliga förvaltningen.

Vi levererar språktjänster till statliga myndigheter och institutioner, universitet, högskolor, statliga affärsverk samt offentliga översättningstjänster och många andra tjänster och lösningar som ger mervärde, såsom transkribering och terminologilösningar.

Läs mer om de tjänster och lösningar som vi erbjuder våra kunder inom den offentliga förvaltningen:

Institutet för hälsa och välfärd: Översättningar inom hälso- och sjukvård med 15 års partnerskap i ryggen

Institutet för hälsa och välfärd är en betydande nationell aktör som producerar rikligt med information och olika slags material som kräver översättningar till flera olika språk. Lingsofts goda kännedom och erfarenhet av terminologi inom social- och hälsovårdssektorn stöder effektivt Institutet för hälsa och välfärds flerspråkiga kommunikation och säkerställer ett översättningsarbete av hög kvalitet.

Under årens lopp har översättningssamarbetet, till exempel antalet språkpar och tjänsteutbudet, utökats och utvecklats. En definitiv fördel med ett långvarigt partnerskap är att parterna under den tiden lär känna varandra.
Institutet för hälsa och välfärd logotyp

 

Alla kan skriva: Välbefinnande genom språkundervisning

Läskunnighet får allt större betydelse i en alltmer digitaliserad värld. Lingsoft utvecklar nya generationens Invigos-inlärningsplattform för språkundervisning. Inlärningsplattformen utvecklas inom ramen för Alla kan skriva-projektet, som har som mål att göra språkundervisning roligt och individanpassat och framför allt väsentligt förbättra allas förutsättningar för att lära sig att skriva.

 

Suomi.fi: Bättre språklig tillgänglighet med hjälp av språkteknologi

I november 2018 levererade Lingsoft en lösning under namnet Laatuagentti (Kvalitetsagenten) till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att hjälpa offentliga tjänsteleverantörer att skriva förståeliga, felfria och tillgängligare tjänstebeskrivningar.

Kontakta oss