Transkribering – från tal till text (och metatext)

Vi transkriberar forskningsintervjuer, poddsändningar, dikteringar, samtal, tal, möten samt inspelningar av förhör och rättegångar på effektivt sätt med den noggrannhet som ändamålet kräver, oavsett antalet talare.

Mängden ljud- och bildmaterial ökar ständigt inom offentliga organisationer, forskningsinstitut och medier. För att materialet ska kunna analyseras, vidarebehandlas och arkiveras måste talinnehållet omvandlas till text.

Utöver det måste man inom offentliga organisationer tillhandahålla textmotsvarigheter, det vill säga transkribering, av ljudinnehåll som exempelvis poddsändningar.

Vid transkribering använder vi Lingsofts egna språkteknologiska lösningar, såsom taligenkänning och verktyg för kvalitetskontroll. Med hjälp av dem erbjuder vi en service av hög kvalitet som är snabb och kostnadseffektiv.

TRANSKRIBERING MED DEN NOGGRANNHET SOM BEHÖVS

Vi erbjuder transkribering på olika nivåer efter dina behov:

Grundläggande transkribering: innehållet i ljudinspelningen och de viktiga ljuden transkriberas noggrant, dock med hänsyn till textförståelsen: onödiga utfyllnadsord tas bort från transkriberingen och man kan göra meningsbyggnaden enklare för att förbättra läsbarheten. Eventuellt talspråk behålls.

Allmänspråklig transkribering: samma innehåll som i grundläggande transkribering, men utöver det tas eventuellt talspråk bort och görs om till allmänspråk.

Exakt transkribering: den noggrannaste formen av transkribering, då man även har med utfyllnadsord, upprepningar, tvekan och ordlös kommunikation, såsom pauser. 

I behandlingen av flerspråkigt innehåll erbjuder vi även skrivtolkning från ett språk till ett annat.
 

KONTAKTA OSS

Du kan skicka en mer detaljerad offertförfrågan med bilagor här.