Innehållsproduktion: Effektivt innehåll med en röst som sticker ut

Med hjälp av innehållsmarknadsföring kan organisationen erbjuda intressant, användbart och betydelsefullt innehåll för sin målgrupp och dela med sig av sin expertis, med organisationens egen röst. 

Förutom att skapa innehåll, fungerar man också som en guide till relevant innehåll: ur informationsflödet på nätet samlar man ihop de bästa bitarna, utgående från målgruppens behov, och skapar ett sammanhang för det – man berättar vilket innehåll som är viktigt och varför.

Lingsoft erbjuder heltäckande och kostnadseffektiva lösningar för produktion och hantering av ditt innehåll.

Varför Lingsoft?

Lingsoft hjälper dig att producera effektivt, sökbart och tillgängligt innehåll och att skapa en egen och individuell röst för din organisation. 

Vi tar hand om texternas språkdräkt och ser till att de är enhetliga när det gäller terminologi och stil – vi granskar, korrekturläser, redigerar, versionerar, internationaliserar, optimerar, skapar ämnesord för, beskriver och berikar innehållet, så att budskapet förmedlas på precis det sätt du vill. 

Vi kan även skapa skriftligt innehåll åt dig – med utgångspunkt i din organisations mål och önskemål.

I vårt arbete använder vi våra egna språkhanteringsverktyg samt terminologi- och ämnesordslösningar som bygger på analys av språkets struktur. Vi skräddarsyr lösningar efter just din organisations individuella behov och kan vid behov även integrera dem som en del av systemen för innehållsproduktion (t.ex. Drupal och WordPress).

Organisationens språkliga innehåll är en viktig byggsten för dess image och rykte – det utgör organisationens identitet och varumärkesbild samt visuella profil. 

Det är viktigt att ditt innehåll sticker ut i den stora informationsmassan på nätet och att organisationens röst hörs för alla och överallt, och att den känns igen och är enhetlig.

Kontakta oss

Du kan skicka en mer detaljerad offertförfrågan med bilagor här.