Konsekvent terminologi en förutsättning för effektiv kommunikation

En ordlista för extern kommunikation bör återspegla företagets identitet och varumärkesbild och påverkar också hur känt företaget är. Definitioner av svåra begrepp ger dem som söker information vägledning om företagets utbud och återspeglar företagets expertis.

I den interna kommunikationen gör en noggrann definition av termer kommunikationen mera effektiv, förebygger missförstånd och ger enhetliga informationssystem och enhetlig information. 

I en lösning som är på flera språk eller i sökbarhetslösningar får man ett bättre slutresultat om man definierar nyckelord i förväg.

Behovet av terminologihantering och arbete med ordlistor skiljer sig åt mellan olika organisationer. 

Vi på Lingsoft erbjuder lösningar för alla situationer. 

Terminologihantering och ordlistearbete centralt för språktjänster

I Lingsofts språktjänster ingår ett omfattande terminologihanterings- och ordlistearbete: att upprätta, underhålla och uppdatera kundspecifika flerspråkiga ordlistor samt att utnyttja dessa i de språktjänster som vi tillhandahåller till kunderna. 

Vi utvecklar och uppdaterar ordlistor i samarbete med kunderna. 

Vi skapar ordlistor och terminologiska databaser med utgångspunkt i material vi får från kunden – antingen som en del av språktjänsterna eller som en separat tjänst.

Synonymer kan i bästa fall vara ett sätt att uppnå en stilistisk effekt som livar upp språket, men i professionell kommunikation gör de snarare mer skada än nytta. Synonymer uppstår lätt, särskilt inom nya branscher eller ämnesområden där språkbruket inte är etablerat. Många nya begrepp översätts ofta direkt från engelska termer, vilket ökar variationen.  

Terminologiarbete är något som man inte bör låta bli att göra, då man snabbt får lön för mödan i form av en mer effektiv kommunikation. När varje term endast används i exakt en betydelse och man inte använder många termer som synonymer, ökar förståelsen och informationen blir lättare att hitta.

Precis som våra övriga tjänster och lösningar bygger även terminologihantering och ordlistearbete på språkteknologi

De programvaror som används i arbetet är webbaserade, vilket gör det möjligt för användarna – även kundens egna experter – att bearbeta material samtidigt och hålla materialet uppdaterat. 

Programvarorna följer branschstandarderna, till exempel SKOS.

KONTAKTA OSS

Du kan skicka en mer detaljerad offertförfrågan med bilagor här.