Styrka från olika ekosystem

Olika ekosystem tillsammans med såväl akademiska som kommersiella samarbetspartner har alltid varit en viktig del av Lingsofts verksamhet. Lingsoft utvecklar lösningar och tjänster med utgångspunkt i sina partnerföretags produkter, och å andra sidan använder partnerföretagen Lingsofts tekniker i många av sina system.

Vi deltar även aktivt i flera föreningars och klusters verksamhet inom språkbranschen: Suomen kieliyritykset ry (Finlands språkföretag, SKY), KITES (Suomen kieliklusteri ry, Finska språkklustret) och IKITIK-konsortiet (Informations- och språkteknologi till stöd för hälsoinformation och -kommunikation) är viktiga nätverk för Lingsoft.

Över tre decennier av akademiskt partnerskap

Lingsoft är ett av de första företagen som grundades med utgångspunkt i innovationer som uppstått på universitet. Akademiskt samarbete och värdekedjor formar fortfarande Lingsofts identitet.

Vi har nära relationer med många akademiska toppforskningsenheter inom olika discipliner. Våra samarbetspartner är exempelvis Åbo universitet, Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Åbo yrkeshögskola, Kungliga tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet och Göteborgs universitet

Se AI-forskaren Timo Honkelas seminarieföreläsning under Lingsofts 30-årsfest.