Välbefinnande genom språkundervisning

Läskunnighet får allt större betydelse i en alltmer digitaliserad värld. Lingsoft är med och utvecklar nästa generations inlärningsplattform för språkundervisning. Inlärningsplattformen utvecklas inom ramen för Alla kan skriva-projektet, som har som mål att göra språkundervisning roligt och individanpassat och framför allt väsentligt förbättra allas förutsättningar för att lära sig att skriva. 

Att lära eleverna läsa och skriva hör till skolans viktigaste uppgifter. I synnerhet läskunnighetens betydelse ökar i ett allt mer digitaliserat samhälle och har central betydelse för att förebygga arbetslöshet och marginalisering. Sverige och de övriga nordiska länderna ligger i framkant när det gäller läs- och skrivkunnighet, men antalet personer med svag läskunnighet ökar och gapet mellan de svagaste och de starkaste ökar. I Sverige har hela en femtedel av de vuxna lässvårigheter, och det finns ett aldrig tidigare skådat behov av nya undervisningsmetoder. 

Nästa generations inlärningsplattform

I Alla kan skriva-projektet för man in skrivandet och språkundervisningen i den digitala tidsåldern. Inlärningsplattformen delar upp skrivprocessen i lagom stora delar och uppmuntrar språkeleverna genom positiv återkoppling. Lingsofts roll i projektet har varit att skräddarsy våra stavnings- och grammatikkontrollverktyg särskilt för vuxna med invandrarbakgrund. Plattformen bygger på följande:

  • Positiv återkoppling: Plattformen uppmärksammar inte bara fel, utan talar även om vad skribenten har lyckats med och vilka delar hen redan behärskar. 
  • Prioritering av olika typer av fel: Istället för att direkt påpeka skribentens alla brister i texten, inleds undervisningen och inlärningen med de viktigaste punkterna när det gäller språkinlärning. När skribenten behärskar dem går man över till andra typer av fel. 
  • Kontroll av uttal: Plattformen uppmärksammar uttalsreglerna, vilket höjer kvaliteten på rättelseförslagen. 
  • Instruktioner till skribenten: Med hjälp av videor och korta instruktionstexter åskådliggör man varför ett visst sätt att skriva är fel. 

Inlärningsplattformen gör det lättare att ge specialanpassad undervisning både i klassrummet och på distans. Baserat på erfarenheterna med pilotprojekten snabbar Invigos-inlärningsplattformen på och underlättar språkinlärningen och ökar de studerandes motivation. 96 procent av användarna av plattformen skulle rekommendera den till sina vänner, och målet med projektet är också att sprida inlärningsplattformen på bred front i skolorna i Sverige. Om Alla kan skriva lyckas med sin föresats att minska andelen ungdomar som hamnar utanför utbildning och arbetsliv med 10 procent, sparar det in 600 miljoner kronor om året för samhället.

I projektet deltar förutom Lingsoft även flera svenska företag och högskolor, som exempelvis Invigos, Hermods, VLM och Kungliga tekniska högskolan. Projektet finansieras av bland annat Vinnova, Post- och Telestyrelsen och Riksdagens jubileumsfond. Mer information om projektet hittar du på projektets webbplats: www.alla-kan-skriva.se.