Hyvinvointia kielenopetuksesta

Lukutaidon merkitys kasvaa entisestään digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Lingsoft kehittää uuden sukupolven Invigos-oppimisalustaa tehokkaaseen kielenoppimiseen. Oppimisalustaa kehitetään Alla kan skriva -hankkeessa, jonka tavoitteena on tehdä kielenoppimisesta hauskaa ja yksilöllistä ja ennen kaikkea parantaa merkittävästi jokaisen edellytyksiä oppia kirjoittamaan.

Luku- ja kirjoitustaidon opettaminen on koulun tärkeimpiä tehtäviä. Erityisesti lukutaidon merkitys kasvaa digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja se on keskeisessä osassa työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Ruotsi ja muut pohjoismaat ovat luku- ja kirjoitustaidon kärkimaita, mutta heikkojen lukijoiden määrä on kasvussa, ja ero ääripäiden välillä kasvaa. Ruotsissa jopa viidesosalla aikuisista on lukivaikeuksia, ja uusille opetusmetodeille on ennennäkemätön tarve.

Uuden sukupolven oppimisalusta

Alla kan skriva -hankkeessa kirjoittaminen ja kielenopetus tuodaan digitaaliselle aikakaudelle. Oppimisalusta pilkkoo kirjoittamisenprosessin sopiviin osiin ja kannustaa kielenoppijoita positiivisen palautteen kautta. Lingsoftin roolina hankkeessa on ollut räätälöidä oikoluvun ja kieliopin tarkistimemme erityisesti maahanmuuttajataustaisille aikuisopiskelijoille. Alustalle tyypillistä on:

  • Positiviinen palaute: Alusta ei huomauta vain virheistä, vaan kertoo myös, missä kirjoittaja on onnistunut ja mitä kokonaisuuksia hän on jo hallitsee.
  • Virhetyyppien priorisointi: Sen sijaan, että kirjoittajalle kerrottaisiin heti kaikki, mikä tekstissä ontuu, aloitetaan opettaminen ja oppiminen kielen kannalta oleellisimmista kohdista. Kun ne ovat hallussa, siirrytään seuraaviin virhetyyppeihin.
  • Ääntämykseen perustuva tarkistus: Alusta huomioi sanojen ääntämiseen liittyvät säännöt, mikä parantaa korjausehdotusten laatua.
  • Ohjeet kirjoittajalle: Videoiden ja lyhyiden ohjetekstien avulla ohjeistetaan havainnollisesti, miksi jokin tapa kirjoittaa on väärin.

Oppimisalusta tekee räätälöidystä opettamisesta entistä helpompaa niin luokkahuoneessa kuin etänä. Pilottihankkeiden perusteella Invigos-oppimisalusta nopeuttaa ja helpottaa kielen oppimista sekä parantaa oppilaiden motivaatiota. 96 % alustan käyttäjistä suosittelisi sitä ystävälleen, ja hankkeen tavoitteena onkin levittää oppimisalusta laajasti Ruotsin kouluihin. Jos Alla kan skriva onnistuu tavoitteessaan vähentää vuosittain koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääviä nuoria 10 %, ovat vuosittaiset säästöt yhteiskunnalle 600 miljoonaa kruunua.

Lingsoftin lisäksi hankkeeseen osallistuu ruotsalaisia yrityksiä ja korkeakouluja, kuten Invigos, Hermods, VLM ja Kungliga tekniska högskolan. Hanketta rahoittavat muun muassa Vinnova, Post- och Telestyrelsen ja Riksdagens jubileumsfond. Enemmän tietoa hankkeesta löydät hankkeen sivuilta: www.alla-kan-skriva.se.