Lingsoftin puheentunnistus vakuutti Keusoten sosiaalipalvelut

Keusote Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen logo

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Keusote vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan alueella. Keusoten terveydenhuolto on käyttänyt Lingsoftin Speech Service -puheentunnistusratkaisua jo muutaman vuoden ajan. Tässä ratkaisussa puheentunnistus on integroitu osaksi Lingsoftin alihankkijan toimittamaa sanelunhallintajärjestelmää mobiilisovelluksineen. 

Vuoden 2023 loppupuolella alue päätti kokeilla aikaa säästävää ratkaisua myös sosiaalipalveluissa. 
“Keusotessa on tehty palvelualueille digisuunnitelmat, joissa yhtenä tavoitteena on puheentunnistuksen kokeilun mahdollistaminen ammattilaisille”, selventää hyvinvointialueen ICT-kehittämispäällikkö Noora Nuutinen. “Oletusarvona oli, että puheentunnistus voisi olla erityisen hyödyllinen pidemmissä teksteissä ja asiakirjoissa, kuten esimerkiksi lastensuojelussa hoito- ja kasvatussuunnitelman tekemisessä”, Nuutinen jatkaa.

Monipuolista testaamista useilla eri palvelualueilla

Pilottiin osallistui neljän kuukauden aikana useita eri palvelualueita: ikäihmisten ja vammaisten palvelut, aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Kaiken kaikkiaan testaajia oli kymmeniä henkilöitä. 

Pilottijakson tavoitteena oli kerätä kokemuksia puheentunnistuksen käytöstä erilaisissa käyttötapauksissa ja mitata sen hyötyjä asiakaskirjausten nopeuttajana ja helpottajana eri tilanteissa. Lisäksi tavoitteena oli saada kokonaiskuva ympäristöstä, jossa puheentunnistusta sosiaalipalveluissa käytetään, ja hyödyntää tietoa työnkulun sujuvoittamiseksi entisestään. 

Pilotti startattiin kickoff-tapahtumilla, joissa Lingsoftin account manager Ville Parviainen perehdytti käyttäjäryhmät puheentunnistusratkaisun eri toiminnallisuuksiin ja mahdollisiin käyttötapoihin. Pilottiin kuului myös viikoittainen tukivartti, jossa testaajat pystyivät jakamaan kokemuksia ja kysymään käytännön vinkkejä Lingsoftin asiantuntijalta. 

Rohkaisevia kokemuksia 

Testaajat sanelivat tekstiä työtilassa tietokoneen ääressä muistiinpanojen pohjalta. Kotikäyntien välissä saneluissa käytettiin puolestaan apuna mobiilisovellusta, jolloin ammattilainen pystyi purkamaan muistiinpanot heti käynnin jälkeen vaivattomasti ja tietoturvallisesti esimerkiksi autossa. 

Noora Nuutinen kertoo, että kokeilujakson alusta lähtien muodostui tietty aktiivikäyttäjien joukko. 
“Mobiilin käyttö koettiin erityisen hyödyllisenä liikkuvassa työssä. Asiakastapaamiset pystyi helposti sanelemaan talteen mobiilisovellukseen odottamaan tarkastusta ja siirtoa asiakastietojärjestelmään”, Nuutinen toteaa. 

Lastensuojeluyksikön esihenkilö Sonja Uosukainen kuvailee, että heidän työryhmässään oli todettu puheentunnistuksen olevan hyödyllinen erityisesti pitkissä teksteissä. Uosukainen ennakoi, että “mobiilisovelluksesta olisi paras hyöty, kun kirjaukset pääsee tekemään heti autossa ennen kuin lähtee ajamaan seuraavaan paikkaan.” 

Sosiaalityöntekijä Suvi Lehtimäki toteaa, että “ohjelman käyttö on ollut sujuvaa ja helppoa, ja nopeuttanut huomattavasti tekstien tekemistä sekä säästänyt kirjauksiin kuluvaa työaikaa. Lisäksi ohjelmaa on voinut käyttää tekstien saneluun vaikka kävellen edestakaisin kuulokkeet päässä, mikä edistää myös työergonomiaa, eikä paikallaan istumista tule niin paljon.” Lehtimäki pyrki hyödyntämään sovellusta kaikissa kirjauksissa, esimerkiksi asiakaskertomusten ja asiakassuunnitelmien laadinnassa. 

Keusoten ja Lingsoftin välinen yhteistyö sujui kaiken kaikkiaan hyvin koko pilottijakson ajan. Lingsoftin tiimi oli aina tavoitettavissa ja otti mahdolliset ongelmatilanteet heti selvitykseen. Viikoittainen tukivartti koettiin tärkeänä, koska se tarjosi ammatilaisille matalan kynnyksen kanavan tulla kysymään apua puheentunnistusohjelman käyttöön. Samalla he pystyivät jakamaan omia käyttökokemuksiaan ja rohkaisemaan muita kokeilemaan hyväksi havaittuja käytäntöjä. 

Pilottijakson lopussa sosiaalipalveluissa todettiin, että Lingsoftin puheentunnistus sekä nopeuttaa että helpottaa työskentelyä ja kirjaamista. Kallisarvoisen ajansäästön ja toiminnan tehostamisen takia Keusoten sosiaalipalvelut päätti joulukuussa 2023 ottaa Lingsoftin Speech Servicen vakituiseen käyttöön.

Avainsanat