Tekstinkäsittelyn laatutyökalut terveydenhuollossa

Terveydenhuollon yksiköiden tapa tuottaa potilasdokumentaatiota on hyvin kirjava. Osa organisaatioista on ulkoistanut kaikki sanelunpurkutyönsä muille ammattilaisille, osa käyttää omia tekstinkäsittelijöitään ja osalla on käytössä näistä yhdistetty hybridimalli. Lisäksi potilassaneluita tuotetaan puheentunnistuksen avulla, mikä voi olla organisaation ainut, ensisijainen tai toissijainen tapa dokumentoinnille. Oli tapa mikä tahansa, kaikissa keinoissa päällimmäisenä tavoitteena on kirjausten nopeat läpimenoajat ja laadukas teksti.