Julkinen hallinto

Lingsoft on toimittanut erilaisia kielipalveluja julkisen hallinnon organisaatioille jo yli 20 vuoden ajan. Vuonna 2020 toimitimme käännös-, litterointi- ja tekstityspalveluja yli 100 julkishallinnon asiakkaalle.

Toimitamme kielipalveluita valtion virastoille ja laitoksille, yliopistoille, korkeakouluille, valtion liikelaitoksille ja julkisille terveydenhuollon organisaatioille. Asiakkainamme on myös useita kaupunkeja ja kuntia. Täyden palvelun kielitalona tarjoamme asiakkaillemme käännöspalvelujen lisäksi monia muita lisäarvoa tuottavia palveluja ja -ratkaisuja kuten saavutettavuusvaatimukset täyttäviä videotekstityksiä, litterointia sekä sanastoratkaisuja.

THL: Terveydenhuollon käännöksiä 15 vuoden kumppanuuden kokemuksella

Merkittävänä kansallisena toimijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuottaa runsaasti tietoa ja erilaisia aineistoja, joista tarvitaan käännöksiä useille eri kielille. Lingsoftin sosiaali- ja terveysalan terminologian hyvä tuntemus ja kokemus tukee tehokkaasti THL:n monikielistä viestintää ja varmistaa laadukkaan käännöstyön. 

Vuosien varrella käännösyhteistyö, esimerkiksi kielipari- ja palveluvalikoima, on laajentunut ja kehittynyt. Pitkän kumppanuuden ehdoton etu on, että sen aikana osapuolet oppivat tuntemaan toisensa. THL:n logo

Tietotermit: Yhteinen kieli tiedonhallintaan

Kieli ulottuu kaikkialle ja se määrittää ajatteluamme. Yhteistä terminologiaa tarvitaan esimerkiksi lakien säätämiseen, sillä se toimii perustana yhteiselle ymmärrykselle. Lingsoft toimitti valtiovarainministeriön tilaaman Tietotermit-sanaston Finto-palveluun ensimmäisenä terminologisena sanastona. 

Alla kan skriva: Hyvinvointia kielenopetuksesta

Lukutaidon merkitys kasvaa entisestään digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Lingsoft kehittää uuden sukupolven Invigos-oppimisalustaa tehokkaaseen kielenoppimiseen. Oppimisalustaa kehitetään Alla kan skriva -hankkeessa, jonka tavoitteena on tehdä kielenoppimisesta hauskaa ja yksilöllistä ja ennen kaikkea parantaa merkittävästi jokaisen edellytyksiä oppia kirjoittamaan. 

 

Patentti- ja rekisterihallitus: Tukea yritystä perustavalle

Patentti- ja rekisterihallitus valvoo yritysten nimeämistä, jotta saman toimialan yritykset erottuvat toisistaan. Lingsoft mallinsi nimeämissäännöt tarkistinautomaatiksi, joka tekee sekunneissa aiemmin työlään taustatutkimuksen. 

Suomi.fi: Parempaa kielellistä saavutettavuutta kieliteknologian avulla

Lingsoft toimitti Digi- ja väestövirastolle marraskuussa 2018 Laatuagentti-työnimellä kehitetyn automaattisen tekstintarkastusratkaisun, joka auttaa julkisten palvelujen tarjoajia kirjoittamaan ymmärrettäviä, virheettömiä ja entistä saavutettavampia palvelukuvauksia.

Ota yhteyttä