THL: Terveydenhuollon käännöksiä 15 vuoden kumppanuuden kokemuksella

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen logo

Merkittävänä kansallisena toimijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuottaa runsaasti tietoa ja erilaisia aineistoja, joista tarvitaan käännöksiä useille eri kielille. Aineistot voivat olla raportteja, tiedotteita, verkkosivusisältöjä, lausuntoja tai ohjeita ammattikäyttöön tai yleisölle julkaistavaksi. Tekstien vaikeusaste siis vaihtelee kansalaisille suunnatusta helppolukuisesta ja yleistajuisesta vaativaan asiantuntijatasoon.

Materiaaleja tuotetaan jatkuvasti ja käännettävää syntyy paljon. Lingsoftin sosiaali- ja terveysalan terminologian hyvä tuntemus ja kokemus tukee tehokkaasti THL:n monikielistä viestintää ja varmistaa laadukkaan käännöstyön. Laajan kääntäjäverkostonsa avulla Lingsoft löytää sopivan kääntäjän tiukallakin aikataululla.

Lingsoft on toimittanut THL:lle käännöksiä pitkään, jo vuodesta 2009 lähtien joko yhtenä useista tai ainoana toimittajana. Vuosien varrella käännösyhteistyö, esimerkiksi kielipari- ja palveluvalikoima, on laajentunut ja kehittynyt. Pitkän kumppanuuden ehdoton etu on, että sen aikana osapuolet oppivat tuntemaan toisensa. Lähes viidentoista vuoden aikana myös THL:n viestintä on muuttunut, nykyisin viestinnässä korostuu esimerkiksi videotuotanto enemmän kuin vaikka kymmenen vuotta sitten. Tänä päivänä verkkoviestinnässä tulee myös huomioida verkkopalvelujen saavutettavuus niin kielelliseltä kuin tekniseltäkin kannalta. Käännössopimukseen kuuluukin lisäpalveluna videoiden tekstityksiä kaikilla tarvittavilla kielillä.

Yksi THL:n keskeisistä tehtävistä on viestiä terveyttä ja turvallisuutta koskevista asioista. Tämä korostui erityisesti vuonna 2020 alkaneen koronaviruspandemian aikana. Tilanne muuttui nopeasti, joten THL:n oli pystyttävä tiedottamaan nopeasti. Kriisitilanteiden vaatimaa ripeää reagointia varten Lingsoft perusti maaliskuussa 2020 pikakäännöspalvelun, jossa kiireellisiä tiedotekäännöksiä priorisoitiin ja ne toimitettiin tavallistakin nopeammalla aikataululla.

Pandemia oli osoitus nopean viestinnän tärkeydestä, joten uudessa kilpailutuksessa huomioitiin varautuminen aiempaa tarkemmin. THL:n ja Lingsoftin välisen käännössopimuksen lisäpalveluihin kuuluu nyt myös arki-iltojen ja viikonloppujen käännöspäivystys kriisitilanteissa. Tällöin kriisiviestintä hoituu viivytyksettä monikielisesti. Lisäpalveluihin kuuluu myös kielikonsultaatio, joka voi sisältää esimerkiksi kielen- tai termintarkistusta. Kielikonsultaatiota hyödynnetään esimerkiksi tiedotteiden käännösten viimeistelyssä, jos alkutekstiin on tullut jokin viime hetken muutos. 

”Mahdollisuus kysyä nopeasti pieniä asioita, termejä tai parin rivin käännöksiä ruotsiksi on arvokas lisä palveluun, sillä THL:llä ei ole enää vuosiin ollut omia kääntäjiä. Tarvitsemme kevyen ja joustavan palvelun pieniin tarpeisiin”, 
kertoo käännöspalvelujen kilpailutuksesta vastannut julkaisupäällikkö Maria Kuronen.