Konekäännös

Konekääntäminen tarkoittaa tekstin kääntämistä automaattisesti kieleltä toiselle. Konekäännöstä käytetään yleensä käännösprosessin tehostamiseen: tällöin konekäännöksellä tuotetaan ensin kääntäjälle annettava esikäännös, jonka kääntäjä sitten jälkieditoi. 

Konekäännös voi riittää myös yksinään silloin, kun käännöksen ei tarvitse olla täysin viimeistelty tai haluat vain saada nopeasti selville, mistä tekstissä on kyse. 

Lingsoftin oma konekäännösteknologia

Konekääntimemme perustuu avoimen lähdekoodin konekäännösteknologioihin, ja kehitämme jatkuvasti konekääntimiämme eri kielille.

Voimme luoda myös asiakaskohtaisia konekääntimiä, jotka on räätälöity  asiakkaan omille tekstisisällöille. Räätälöity käännin koulutetaan asiakkaan omilla materiaaleilla, joten sillä saadaan tuotettua entistäkin laadukkaampia konekäännöksiä kustannustehokkaasti.

Jälkieditointi – tehokkain tapa varmistaa konekäännösten laadukkuus

Laadukkaimmat käännökset tulevat edelleenkin ammattitaitoisilta ihmiskääntäjiltä. Jälkieditoinnilla eli konekäännöksen viimeistelyllä ihmiskääntäjän asiantuntijuus saadaan yhdistettyä tehokkaaseen käännösteknologiaan. Näin voimme tarjota asiakkaillemme laadukkaita käännöksiä nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Konekäännösten laatu on parantunut huomattavasti viime vuosina neuroverkkokääntämisen myötä. Ammattitaitoista kääntäjää tarvitaan erityisesti luovaa kääntämistä (transcreation) edellyttäviin teksteihin, koska ihminen osaa käsitellä ja kääntää konetta paremmin tulkintaa tai kielikuvia sisältävää tekstiä.
Konekäännös on parhaimmillaan, kun käännetään konkreettisia ja yksitulkintaisia tekstejä, kuten raportteja, käyttöoppaita ja ohjetekstejä. 

Jälkieditoinnista voi kuitenkin olla hyötyä myös luovissa käännöstöissä. Esimerkiksi verkkokauppojen tuotekuvaukset saattavat edellyttää luovaa kääntämistä, mutta niissä on myös paljon vakioelementtejä, kuten hinta- tai ALV-tiedot. 
Lingsoftin tiimi auttaa sinua löytämään parhaan palveluyhdistelmän materiaalillesi.

Lingsoft osallistui ELRC-paneelikeskusteluun kieliteknologian tilasta Suomessa

Kielipankki järjesti mielenkiintoisen työpajan Suomen kielten kieliteknologian tilasta. Lingsoft kutsuttiin asiantuntijoiden paneelikeskusteluun, johon osallistui professoreita Helsingin ja Turun yliopistosta sekä muiden suomalaisten kieliteknologiayritysten edustajia. 

Paneelin jäsenet olivat yhtä mieltä siitä, että Suomessa on vahva perinne kieliteknologian alalla, ja että Suomen kielten kieliteknologian kehittämiselle ja ylläpitämiselle on hyvät edellytykset. 

Lingsoftin kieliteknologiakehityksellä on vankka akateeminen perusta, sillä se pohjautuu Kimmo Koskenniemen ja Fred Karlssonin Helsingin yliopistossa luomaan kielen rakenneanalyysiin. Yhteistyö yliopistojen kanssa on tärkeää yhä tänäkin päivänä.

Lingsoftin neuroverkkokäännökset European Language Gridissä

Lingsoft sai vuonna 2019 European Language Grid -hankkeesta rahoitusta projektiin, jossa meidän kieliteknologiatyökalumme, mukaan lukien neuroverkkokääntimet, integroitiin heidän alustaansa.

Sisäisessä käytössä olleesta konekääntimestämme muokattiin tällöin nykyaikainen, Docker- ja palvelinohjelmointirajapintoihin perustuva SaaS-ratkaisu.

Asiakkaat voivat siis helposti integroida Lingsoftin neuroverkkokääntimet omiin ratkaisuihinsa, esimerkiksi omien kääntäjiensä ja asiakaspalvelunsa tukemiseksi tai monikielisten arkistohakujen tekemiseksi.

European Language Grid -hanke tuki LSDISCO-projektia pilottihankkeiden avoimen ehdotuspyynnön kautta. European Language Grid -hanke sai rahoitusta Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta Horisontti 2020 avustussopimuksen nro 825627 (ELG) nojalla.

Ota yhteyttä