Iloisia ihmisiä tietokoneen ääressä

SELKOKIELI

Selkokielellä helpotetaan tekstin ymmärtämistä, jolloin sisällöstä saadaan saavutettavampi.

Selkokieli tai selkosuomi on yleiskielistä suomea helpompaa lukea ja ymmärtää. Erilaisia yleiskielisiä tekstejä voidaan mukauttaa selkokielisiksi niin sisällön, sanaston kuin rakenteidenkin kannalta. Selkokielelle on olemassa viralliset määritelmät, kriteerit ja ohjeet, joten selkokieli on yhtenäinen kielen muoto.

Selkeä kieli poikkeaa selkokielestä siinä, että sen kirjoittamiseen ei ole valtakunnallisia kriteerejä. Yhteistä näille käsitteille on se, että kummassakin tavoitteena on helpompi luettavuus ja molemmissa esimerkiksi vältetään tarpeettoman mutkikkaita lauserakenteita.

Selkokielipalvelut

Selkomukautus

Selkomukautuksella yleiskielisiä tekstejä voidaan muokata selkokielen kriteerien mukaisiksi. Selkomukautuksemme tekee aina kielialan ammattilainen.

käännös

Selkokielisten tekstien kääntäminen

Käännämme vieraskieliset selkotekstit (esim. Plain English) tai yleiskieliset tekstit selkosuomelle. 

Selkokielisen sisällön tuotanto

Luomme tarvitsemasi saavutettavat selkokieliset sisällöt niin suomeksi kuin muillakin kielillä. 

Selkeän kielen palvelut

Hyvä virkakieli

Selkeä, mutkaton kieli huolehtii siitä, että viestisi saavuttaa kaikki kohderyhmäsi jäsenet. Hyvällä ja selkeällä viestinnällä on suuri vaikutus organisaation brändimielikuvaan.

Kielentarkistimet

Voimme räätälöidä kielentarkistimia eri tarpeisiin, esimerkiksi oikeinkirjoituksen varmistamiseen tai kapulakielisten ilmauksien karsimiseen. 

kielentarkistin

Kielenhuolto

Kielenhuoltopalvelumme tukevat monikielistä ja saavutettavaa sisällöntuotantoasi esimerkiksi kielentarkistuksen tai kielikonsultaation muodossa. 


Automaattisesti parempi Suomi.fi - Digi- ja väestötietoviraston laatuagentti

Lingsoftin kehittämä tekstintarkastusratkaisu tukee DVV:n asiantuntijoita työssään ja auttaa kirjoittamaan helppolukuisempia ja entistä saavutettavampia tekstejä. Laatuagentti huomauttaa esimerkiksi kapulakielisyyksistä, näppäilyvirheistä ja muista lukemista hankaloittavista seikoista.

Lue lisää selkeää kieltä tukevasta Laatuagentista.


Hymyilevä nainen tietokoneen ääressä.

Selkokielinen teksti saavuttaa entistä suuremman yleisön

Kuka tarvitsee selkokieltä? 

Selkokieltä tarvitsevia ihmisiä on Suomessa Selkokeskuksen mukaan yli 10 % väestöstä, eli noin 650 000 - 750 000 henkilöä. Selkokielisille materiaaleille koko ajan enemmän kysyntää, sillä väestö ikääntyy ja selkokielen tarvitsijoita on enemmän. 

Selkokieltä tarvitsevat esimerkiksi

  • maahanmuuttajat ja kieltä opiskelevat
  • muistisairaat, afasiaa tai muuta kielellisiin kykyihin vaikuttavaa sairautta potevat
  • lukivaikeudesta, keskittymishäiriöstä tai vastaavasta kärsivät
  • henkilöt, joiden lukutaito on heikko.

Selko- ja selkeän kielen merkitys

Tarvitsemme kieltä jokapäiväisessä elämässä, kun luemme tai katsomme uutisia, olemme solmimassa sopimusta tai käytämme erilaisia palveluja. Mahdollisuudet esimerkiksi päästä tarpeellisten palvelujen piiriin tai pitää kiinni omista oikeuksista kaventuvat merkittävästi, jos uutiset, ohjeet, oppaat tai palvelukuvaukset ovat liian vaikeaselkoisia. Yhteiskuntaan osallistuminen tapahtuu kielen kautta, vaikkapa äänestämisen kannalta on ratkaisevaa, että ohjeita ja uutisia on saatavilla selkokielisinä.

Selkokielellä ja selkeällä viestinnällä myös yritys tavoittaa uusia yleisöjä ja voi kommunikoida sanomansa tehokkaasti. Selkeäkielistä viestintää varten oman sanoman ydin tulee olla kirkkaana mielessä, ja silloin viestintä kaikissa muodoissaan on terävämpää. 

Ota yhteyttä