Automaattisesti parempi Suomi.fi

Lingsoft ja Digi- ja väestötietovirasto parantavat kielellistä saavutettavuutta kieliteknologian avulla

Verkkopalveluiden saavutettavuus on Digi- ja väestötietovirastolle tärkeää, ja saavutettavuus huomioidaan Suomi.fi-palveluiden kehityksessä laajasti. Lingsoft toimitti Digi- ja väestövirastolle marraskuussa 2018 Laatuagentti-työnimellä kehitetyn automaattisen tekstintarkastusratkaisun, joka auttaa julkisten palvelujen tarjoajia kirjoittamaan ymmärrettäviä, virheettömiä ja entistä saavutettavampia palvelukuvauksia.

Suomi.fi:n taustalla toimivaan palvelutietovarantoon on koottu kaikki julkisen hallinnon palvelut ja asiointikanavat. Tiedot näkyvät Suomi.fi-verkkopalvelussa. Palvelu on tarkoitettu kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille. Suomi.fi-palvelutietovarannon tavoitteena on tuottaa ja ylläpitää tietoa helposti ja hallitusti yhdessä paikassa ja samalla tarjota tiedot käytettäväksi myös Suomi.fi-verkkopalvelun ulkopuolella. Avointa rajapintaa käyttäen tietoja voidaan hyödyntää avoimen datan periaatteiden mukaisesti myös esimerkiksi muissa verkkopalveluissa.

Palvelutietovarannon tavoitteena on parantaa julkisten palveluiden saavutettavuutta ajasta, paikasta ja käyttäjän kyvyistä riippumatta. Sisältö on tärkeä osa verkkopalveluiden saavutettavuutta, ja sisällön saavutettavuuden ydin on selkeä ja ymmärrettävä kieli. Selkeä yleiskieli palvelee kaikkia osapuolia: mitä yksiselitteisempää ja ymmärrettävämpää sisältö on, sitä sujuvammin sähköiset palvelut toimivat ja sitä tasapuolisemmin ne palvelevat kaikkia käyttäjiä.

Digi- ja väestötietovirasto ja Lingsoft ovat kehittäneet yhdessä Lingsoftin kieliteknologiaan perustuvan ratkaisun parantamaan palvelutietovarannon kielellistä saavutettavuutta. Kyseessä on rajapinnan kautta toimiva, räätälöity laatutarkistin, joka huomauttaa kirjoittajia esimerkiksi kapulakielisyydestä, kirjoitusvirheistä ja tekstin rakenteisiin liittyvistä seikoista sekä antaa ohjeita niiden korjaamiseen. Kun rutiininomaista laadunhallintaa voidaan automatisoida, Suomi.fi-palvelun verkkotoimitus saa keskittyä vaativampiin työtehtäviin, jotta Suomi.fi palvelisi käyttäjiään entistä paremmin. Tuotannossa ratkaisusta käytetään nimeä automaattinen tekstintarkistus.

Lue lisää Lingsoftin ratkaisusta Digi- ja väestötietoviraston blogista: https://dvv.fi/blogi/-/blogs/ei-007-vaan-30-000-palvelutietovarannon-agentilla-on-lupa-parantaa

Katso suomeksi tekstitetty video, joka kertoo Suomi.fi-verkkopalvelun saavutettavuudesta: https://www.youtube.com/watch?v=kv6gRUTp5yA&feature=youtu.be

Lue lisää julkisten verkkopalveluiden saavutettavuusvaatimuksista: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/