Automatiskt bättre Suomi.fi

Lingsoft och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata förbättrar språklig tillgänglighet med hjälp av språkteknologi

Tillgänglighet i webbtjänster är viktigt för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, och tillgänglighet beaktas i alla skeden i utvecklingen av Suomi.fi-tjänsterna. I november 2018 levererade Lingsoft en lösning under namnet Laatuagentti (Kvalitetsagenten) till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att hjälpa offentliga tjänsteleverantörer att skriva förståeliga, felfria och tillgängligare tjänstebeskrivningar.

Servicedatalagret utgör grunden för Suomi.fi och samlar alla offentliga förvaltningens tjänster och servicekanaler. Informationen visas i Suomi.fi-webbtjänsten. Tjänsten är avsedd för medborgare, företag och myndigheter. Målet med Suomi.fi-servicedatalagret är att skapa och upprätthålla information enkelt och kontrollerat på ett och samma ställe och att erbjuda informationen även utanför Suomi.fi-webbtjänsten. Med hjälp av ett öppet gränssnitt kan informationen användas även i andra webbtjänster i enlighet med principer för öppna data.

Målet med servicedatalagret är att förbättra tillgängligheten i offentliga tjänster oberoende av tid, plats och användarens förmågor. Innehållet är en viktig del av tillgängligheten i webbtjänster, och ett klart och begripligt språk utgör kärnan i innehållets tillgänglighet. Ett tydligt allmänspråk betjänar alla parter: då innehållet på en webbplats är tydligt, fungerar de elektroniska tjänsterna smidigare samtidigt som de är mer jämlika för alla användare.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Lingsoft har tillsammans tagit fram en lösning utifrån Lingsofts språkteknologi för att förbättra den språkliga tillgängligheten i Servicedatalagret. Lösningen utgörs av en skräddarsydd kvalitetsgranskning som påpekar till exempel svårbegripliga facktermer, skrivfel och strukturella problem i texten samt ger anvisningar för att korrigera texten. Genom att automatisera den rutinmässiga kvalitetskontrollen kan Suomi.fi-tjänstens webbredaktion fokusera på mer krävande arbetsuppgifter för att betjäna användarna ännu bättre. Produktionslösningen går under namnet automatisk textgranskning.

Läs mer om Lingsofts lösning i Befolkningsregistercentralens nyhetsbrev:  https://uutiskirjeet.vrk.fi/sv/nyheter/suomi.fi-tjanster/inte-007-utan-30-000-servicedatalagrets-agenter-har-ratt-att-forbattra.html

Se en video (på finska) om tillgänglighet i Suomi.fi-webbtjänsten: https://www.youtube.com/watch?v=kv6gRUTp5yA&feature=youtu.be

Läs mer om det nationella verkställandet av tillgänglighetsdirektivet som styr offentliga webbtjänster på finansministeriets webbplats: https://vm.fi/sv/tillganglighetsdirektivet