Textning ser till att ditt budskap är tillgängligt

Vi hjälper dig att se till att dina digitala tjänster och ditt innehåll – videor, poddsändningar eller artiklar – är tillgängliga för alla användare.

Textning gör ditt ljud- och videoinnehåll tillgängligt, i alla kanaler, för alla. Ett tydligt språk säkerställer att mottagarna förstår ditt budskap rätt, oberoende av kanal. Med hjälp av översättningar når du användare i hela världen.

Videotextning
 

Du får de undertextningar du behöver från oss till ditt videoinnehåll – snabbt, smidigt och till ett förmånligt pris – i samarbete mellan människa och maskin, även direkt till din plattform.

Begär offert

Programtextning
 

Med programtextning förmedlar du berättelsen, tonläget och stämningen i din teveproduktion eller reklamfilm – till alla. Vi ser till att samspelet mellan text och bild är sömlöst.
 

Begär offert

Medieöversättning
 

Med medieöversättning når du din publik på deras eget språk – både i hemlandet och på den internationella marknaden. Samtidigt är ditt videoinnehåll ännu mer tillgängligt än tidigare.
 

Begär offert

Transkribering av poddsändningar

Genom att transkribera sändningarna blir ditt ljudinnehåll tillgängligt och lättare att hitta. Samtidigt erbjuder du en smidig läsupplevelse till dem som inte hör.

Begär offert

Tillgänglighet är kundorientering

Undertextning gör innehållet tillgängligt

Undertextning är inte bara för personer med hörselnedsättning och språkstuderande, utan för alla användare. Undertextning gör att du kan följa ett viktigt informationstillfälle i en bullrig miljö, ett inspelat webbinarium på hemmakontoret eller en intervju med en expert i sociala medier på ljudlöst när barnen har lagt sig.

Med hjälp av Lingsofts undertextningstjänst med taligenkänning skapar man snabbt och kostnadseffektivt undertextning till videor och poddsändningar. Kvaliten är hög och materialet blir tillgängligt på riktigt. Arbetet sker i samarbete mellan människa och maskin – till och med nästan i realtid.

Information tillhör alla

Tillgänglighetskraven trädde i kraft den 23 september 2020.
Vi hjälper dig att se till att ditt video- och ljudinnehåll verkligen är tillgängligt!

Kontakta oss

Tillgängliga undertextningar som en heltäckande tjänst

Funderar du över vad tillgänglighetskraven innebär, hur undertextning går till och vem som skulle kunna göra det? Nu kan du sluta fundera: Vi har kunskapen, verktygen och människorna - och vi står här, redo för dig!

En smidig, heltäckande tjänst som sparar tid och pengar

Vi erbjuder smidiga och kostnadseffektiva undertextningstjänster av hög kvalitet som en heltäckande tjänst. Vi vill göra livet så enkelt som möjligt för dig: det är lätt att beställa och vi levererar vid behov undertexterna direkt till din publiceringsplattform. På det sättet sparar du tid till viktigare uppgifter än att hålla på med filuppladdning och e-post. Samtidigt gör vi också alla de språkversioner du behöver eller sammanfattningar av poddsändningar för innehållsmarknadsföring.

Effektiva undertexter i samarbete mellan människa och maskin

Vi producerar undertexter i samarbete mellan människa och maskin. Lingsofts egen artificiella intelligens gör grundarbetet och våra språkexperter bearbetar undertexterna enligt tillgänglighetskraven. På det sättet görs undertexterna i en handvändning – i bästa fall blir din kampanj i sociala medier tillgänglig samma dag. Med ett effektivt team och avancerad teknik är även kostnaderna tillgängliga och förmånliga.

Tillgänglighet är bästa servicen

Innehåll som är tillgängligt på riktigt signalerar att du vill betjäna dina kunder och tar hänsyn till deras behov.  Tillgängligt innehåll når också helt nya mottagare – och förutom själva budskapet förmedlas även omsorg och ansvarstagande. En bra kundupplevelse uppstår precis så: genom äkta kundorientering.

Kundcase

Läs mer om våra tillgänglighetstjänster och -lösningar

Yle

Programtextning är tal man hör med ögonen. Tillgänglig programtextning skapas på Lingsoft i samarbete mellan människa och maskin.

Talet hörs (och syns) för alla - i realtid

Lingsoft har utvecklat en lösning för SVT för undertextning av direktsända väderleksrapporter genom taligenkänning. 

Helsingforsregionens handelskammare

Helsingforsregionens handelskammare ordnar via tjänsten KoulutusOnline webbutbildningar som även omfattar videoinnehåll. Videornas tillgänglighet säkerställs genom högklassig textning.

EU:s publikationsbyrå

EU:s lagstiftning kan kännas snårig och svår. Sammanfattningarna av lagstiftningen summerar gemensamma frågor i ett tydligt och förståeligt format på 24 språk.

Varför är tillgänglighet viktigt?

Tillgänglighet innebär obehindrade digitala tjänster – att var och en av oss kan använda elektroniska tjänster, dra nytta av digital information och vara delaktiga i det digitala samhället.

Enligt EU:s tillgänglighetsdirektiv och lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ska offentliga webbtjänster leva upp till tillgänglighetskraven från och med den 23 september 2020. Det innebär exempelvis att video- och ljudinspelningar som publiceras på webbsidor ska undertextas inom 14 dagar från den ursprungliga publiceringen. Videor och ljudinnehåll i mobilappar ska uppfylla kraven senast den 23 september 2021.

Tillgänglighetskraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster berör framförallt offentliga organisationer. I Finland omfattas dock även en del privata företag av lagen, som exempelvis banker och försäkringsbolag.

Tillgänglighet handlar dock främst om äkta kundorientering: att förstå kundens behov, att ta hänsyn till användaren och att ge god service. Därför lönar det sig att ta hänsyn till tillgängligheten, även om kraven enligt lag inte direkt berör din organisation.

Läs mer om tillgänglighetskriterierna i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG 2.0).

Det finns ytterligare information om tillgänglighetskriterierna på Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats www.tillganglighetskrav.fi.

Vad är språklig tillgänglighet?

Tillgänglighet är summan av många faktorer: det uppstår genom teknisk tillgänglighet, en smidig användarupplevelse och innehållets begriplighet. Begriplighet uppstår genom språket: ett klart och tydligt språk är ett tillgängligt språk.

Ett tillgängligt innehåll förmedlas när det är som bäst via många olika kanaler. Sakinnehållet förmedlas via röst, bild och text eller som ett resultat av ett samspel mellan dessa. Det språkliga innehållet är dock alltid centralt: med hjälp av språket föreställer vi oss världen.

Ett klart och tydligt språk hjälper oss att förstå. Språkriktighet, okomplicerade strukturer, ett strukturerat sakinnehåll och beskrivande rubriker bidrar till att säkerställa att texten är läsbar och begriplig. Då förmedlas både budskapets innehåll och tonläge.

Ett klart och tydligt språk är inte samma sak som ett lättläst språk. Ett lättläst språk är en anpassad form av språket som till sin struktur och sitt ordförråd är enklare än allmänspråket. Ett lättläst språk gör informationen tillgänglig även för dem som har svårt att läsa eller förstå allmänspråkligt innehåll.
I all kommunikation och alla typer av innehåll är målet att se till att budskapet når fram – till alla.

Ett klart och tydligt språk är kommunikatörens viktigaste verktyg.

Lingsoft utvecklar framtidens tillgänglighetslösningar i exempelvis MeMAD- och Lingsoft Delta-projekten

ANBUDSBEGÄRAN

Ange vilken tjänst du är intresserad av.