TEXTNINGSTJÄNSTER

Vi hjälper dig att se till att dina digitala tjänster och ditt innehåll, såsom videor, poddsändningar eller artiklar, är tillgängliga för alla användare.

En tydligt textning säkerställer att mottagarna förstår ditt budskap rätt, oberoende av kanal. Med textning kan du titta på videor och inspelningar på din mobila enhet, var du än befinner dig, även när du inte kan ha ljudet på, till exempel i kollektivtrafiken, på bibliotek eller i öppna kontorslandskap. Vi tillhandahåller undertexter på inspelningsspråket eller översatta till ett annat språk för projekt av alla storlekar.

Undertexter för video

Du får de undertextningar du behöver från oss – snabbt, smidigt och till ett förmånligt pris – i samarbete mellan människa och artificiell intelligens, även direkt till din plattform.

Programtextning

Med programtextning förmedlar du berättelsen, tonläget och stämningen i din teveproduktion eller reklamfilm – till alla. Vi ser till att samspelet mellan text och bild är sömlöst.

Medieöversättning   

Med medieöversättning når du din publik på deras eget språk – både i hemlandet och på den internationella marknaden. Samtidigt är ditt videoinnehåll ännu mer tillgängligt än tidigare.  
 

Transkribering av poddsändningar

Med textning blir det ännu lättare att hitta till poddsändningar. Samtidigt tillhandahåller du ett mångsidigt innehåll, exempelvis till dem som inte kan höra.

Tillgängliga undertextningar som en heltäckande tjänst 

Funderar du över vad tillgänglighetskraven innehåller, hur undertextning görs och vem som skulle kunna göra den? Vi har kunskapen, verktygen och människorna. Vi är redo för dig! 

Vad ingår i en texttjänst? 

Tjänsten omfattar projektledning, undertextning, eventuell bränning av undertexter till en videofil och leverans av det färdiga arbetet. Att bränna undertexter till en video innebär att undertexterna blir en del av videon, så att de alltid syns. Undertexter som tillhandahålls som SRT-filer kan stängas av vid behov, exempelvis i en YouTube-video. Om du vill kan vi också exportera de färdiga undertexterna till din publiceringsplattform för enkel åtkomst.  

Effektiva undertexter i samarbete mellan människa och maskin 

Vi producerar undertexter på många olika språk genom samarbete mellan människa och maskin. Lingsofts egen artificiella intelligens gör grundarbetet och våra språkexperter drar nytta av ett taligenkänningsverktyg och bearbetar undertexterna enligt tillgänglighetskraven. På så sätt skapas undertexter snabbt, och i bästa fall förbättras tillgängligheten för din kampanj på sociala medier redan samma dag. Tack vare samspelet mellan ett skickligt team och teknik är tjänsten också kostnadseffektiv. 

Varför ska man ha undertexter? 

Tillgängligt och användarvänligt innehåll visar dina kunder att du vill hjälpa dem och tar hänsyn till deras olika behov. Textat och transkriberat video- och ljudinnehåll är bra för hörselskadade, dem som håller på att lära sig språket och de som av en eller annan anledning inte kan ha ljudet på. Undertexter med översättning gör det även enkelt att nå helt nya målgrupper. Innehåll är värdefullt, så du bör göra det mesta av det för sökmotoroptimering. Undertexter gör det lättare att hitta din video i alla kanaler.

Kundcase

Yle

Programtextning är tal man hör med ögonen. Tillgänglig programtextning skapas på Lingsoft i samarbete mellan människa och maskin.

Talet hörs (och syns) för alla - i realtid

Lingsoft har utvecklat en lösning för SVT för undertextning av direktsända väderleksrapporter genom taligenkänning. 

Helsingforsregionens handelskammare

Helsingforsregionens handelskammare organiserar webbutbildningar med videoinnehåll genom sin tjänst KoulutusOnline. Med undertexter av hög kvalitet säkerställer man att videorna är tillgängliga.

EU:s publikationsbyrå

EU:s lagstiftning kan kännas snårig och svår. Sammanfattningarna av lagstiftningen summerar gemensamma frågor i ett tydligt och förståeligt format på 24 språk.

NYA MÅLGRUPPER MED TEXTNINGSTJÄNSTER


Vi hjälper dig att se till att ditt video- och ljudinnehåll verkligen är tillgängligt!

Kontakta oss

Tillgänglighet är kundorientering

Undertextning är inte bara för personer med hörselnedsättning och språkstuderande, utan för alla användare. Undertextning gör att du kan följa ett viktigt informationstillfälle i ett bullrig miljö, ett inspelat webbinarium på hemmakontoret eller en intervju med en expert i sociala medier på ljudlöst när barnen har lagt sig.

Vad är språklig tillgänglighet?

Tillgänglighet är summan av många faktorer: det uppstår genom teknisk tillgänglighet, en smidig användarupplevelse och innehållets begriplighet. Begriplighet uppstår genom språket: ett klart och tydligt språk är ett tillgängligt språk. 

Ett tillgängligt innehåll förmedlas när det är som bäst via många olika kanaler. Sakinnehållet förmedlas via röst, bild och text eller som ett resultat av ett samspel mellan dessa. Det språkliga innehållet är dock alltid centralt: med hjälp av språket föreställer vi oss världen. 

Ett klart och tydligt språk hjälper oss att förstå. Språkriktighet, okomplicerade strukturer, ett strukturerat sakinnehåll och beskrivande rubriker bidrar till att säkerställa att texten är läsbar och begriplig. Då förmedlas både budskapets innehåll och tonläge. 

Hörnstenarna i ett tydligt språk är språkriktighet, okomplicerade strukturer, ett strukturerat sakinnehåll och beskrivande rubriker. Orden väljs också med tanke på begriplighet och ord som är svåra att tyda och metaforer undviks. På så sätt ser man till att texten är läsbar och begriplig, och att innehållet och tonen i meddelandet förmedlas. 

Klarspråk används vanligtvis i innehåll där målgruppen inte förväntas vara experter på ämnet. Hit hör exempelvis olika former av kommunikation med offentliga myndigheter.  

I all kommunikation och alla typer av innehåll är målet att se till att budskapet når fram – till alla. 

Lingsoft utvecklar framtidens tillgänglighetslösningar i exempelvis MeMAD- och Lingsoft Delta-projekten.

Varför är tillgänglighet viktigt?

Tillgänglighet innebär obehindrade digitala tjänster – att var och en av oss kan använda elektroniska tjänster, dra nytta av digital information och vara delaktiga i det digitala samhället. 

Tillgänglighetskraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster berör framförallt offentliga organisationer. I Finland omfattas dock även en del privata företag av lagen, som exempelvis banker och försäkringsbolag. 

Enligt EU:s tillgänglighetsdirektiv och lagen om digitala tjänster måste offentliga webbtjänster uppfylla tillgänglighetskraven från och med september 2020, och video- och ljudinnehåll i mobilappar omfattas av skyldigheten sedan juni 2021. Video- och ljudinspelningar som publiceras på webbplatser måste textas inom 14 dagar efter den första publiceringen. 

Tillgänglighet handlar dock främst om äkta kundorientering: att förstå kundens behov, att ta hänsyn till användaren och att ge god service. Därför lönar det sig att ta hänsyn till tillgängligheten, även om kraven enligt lag inte direkt berör din organisation. 

Läs mer om tillgänglighetskriterierna i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG 2.1). 

Det finns ytterligare information om tillgänglighetskriterierna på Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats https://vm.fi/sv/tillganglighetsdirektivet

KONTAKTA OSS

Ange vilken tjänst du är intresserad av.