Lingsoft en av vinnarna i PTS innovationstävling: tillgängliga webbsändningar och bättre tittarupplevelse med hjälp av språkteknologi som målsättning

Långt ifrån alla digitala medier är idag tillgängliga, och miljontals människor i Norden exkluderas när det saknas undertexter och andra tillgänglighetslösningar för webbsändningar. Lingsoft är en av vinnarna i Svenska Post- och Telestyrelsens (PTS) femtonde innovationstävling. Målsättningen med vårt projekt är att skapa innovativa lösningar för inkluderande och tillgängliga tittarupplevelser med hjälp av språkteknologier.

Post- och Telestyrelsen (PTS) har sedan år 2010 arrangerat årliga innovationstävlingar som uppmuntrar till innovation och utveckling av lösningar som bidrar till att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Temat med den femtonde upplagan av PTS innovationstävling var Konverserande gränssnitt för alla. Målet var att få fram innovativa digitala lösningar baserade på talteknologier för att stötta kommunikation mellan människor, oavsett vilken funktionsförmåga de har. Lösningarna ska bidra till en bättre vardag för personer som bor eller verkar i Sverige och som använder svenska som språk.

Av sammanlagt 84 bidrag gick 14 vidare till steg 1, prototypfasen, och av dessa har sju nu gått vidare till steg 2, däribland Lingsoft. PTS finansierar de vinnande projekten i innovationstävlingen med ett maximibelopp på 3 miljoner kronor per projekt.

I projektet kommer Lingsoft att utveckla en molnlösning för tillgängliga webbsändningar, såsom webbinarier, valdebatter och videoströmmar från konferenser. Med användarupplevelsen i fokus, och med av hjälp av taligenkänning och andra språkteknologier, kommer lösningen att tillhandahålla automatisk undertextning och automatiska förklaringar av nyckelkoncept, i ett tillgängligt användargränssnitt.

Lingsofts Chief Digital Experience Officer, Maria Leinonen, gläds över tilldelningen från PTS och säger att de lösningar som utvecklas under projektet kommer att vara en viktig del av Lingsofts tjänsteutbud framöver: "Vår målsättning är högt ställd: Vi vill bidra till ett mera inkluderande och tillgängligt samhälle, och genom det här projektet gör vi det möjligt att enkelt skapa webbsändningar som är tillgängliga för alla. Det här projektet är ett utmärkt komplement till Lingsofts tillgänglighetslösningar och bekräftar vår ställning på den nordiska språkmarknaden."

Ytterligare information om Lingsofts projekt ges av:
Michael Stormbom, Key Account Manager, projektägare, michael.stormbom@lingsoft.se

Mer information om PTS femtonde innovationstävling finns på PTS sidor:
https://www.pts.se/innovation15 

Projektet stöds av PTS tävling "Innovation för alla"

Back to news