EU-lagstiftning i ett kompakt paket

Europeiska unionens publikationsbyrå sammanställer sammanfattningar av de viktigaste EU-bestämmelserna med målet att göra information om EU:s verksamhet tillgänglig för alla EU-medborgare i ett tydligt och begriplig format. Lingsoft tillhandahåller en heltäckande lösning för underhållet av samlingen med sammanfattningar på de 24 officiella språken.

EU:s publikationsbyrå är EU-organens gemensamma byrå som har till uppgift att ge ut publikationer från Europeiska unionens organ, exempelvis författningstexter och annat material. Publikationsbyrån administrerar många olika webbplatser där medborgare, myndigheter och företag i EU-länderna kan använda EU:s officiella informationskällor, som exempelvis EUR-Lex och EU:s portal för öppna data.

Målet är gemensam förståelse för gemensamma frågor

En av publikationsbyråns tjänster är att producera sammanfattningar av de viktigaste EU-bestämmelserna. Målet med sammanfattningarna är att presentera EU:s centrala lagstiftning, politik och verksamhet på ett kortfattat och lättfattligt sätt och på det sättet göra information om unionens verksamhet tillgänglig för alla EU-medborgare i ett tydligt och begripligt format. Sammanfattningarna publiceras på EU:s lagstiftningsportal EUR-Lex. 

Lingsofts uppgift har sedan början av 2017 varit det övergripande underhållet av samlingen med sammanfattningar: Uppföljning av EU-lagstiftningen och EU-domstolens beslut, sammanställning av nya sammanfattningar och uppdatering av gamla med utgångspunkt i de viktigaste lagändringarna samt översättning av sammanfattningarna från engelska till 23 språk.

Sammanfattningarna skapas i nära samarbete

Sammanfattningarna av lagstiftningen sammanställs i nära samarbete med kunden samt mellan Lingsofts och dess partnerföretags lagstiftningsexperter, innehållsproducenter och översättningsteam. Dessutom deltar tiotals experter på EU:s huvudavdelningar och publikationsbyråns egna språkexperter i de olika faserna av processen med innehållets granskning och kvalitetskontroll. Sammanfattningarna bearbetas alltså hela tiden i flera tiotals olika arbetsfaser och av olika aktörer, vilket ställer stora krav på processtyrningen. 

Förändringar i lagstiftningen måste följas upp dagligen, och förslag på ämnen till nya sammanfattningar skickas minst en gång i veckan. I kommunikationen och i beställnings-leveransprocessen måste man följa EU:s eget dataöverföringsprotokoll. I produktionen av sammanfattningarna används publikationsbyråns eget XML-baserade utgivningsformat, och produktionsprocessen måste integreras i publikationsbyråns system. 

Integrerat arbetsflöde, delat arbetsutrymme

Den traditionella verktygslådan bestående av kalkylblad, textredigerare och e-post, kom alltså inte på fråga. Å andra sidan skulle arbetet vara enkelt ur innehållsproducenternas, granskarnas och översättarnas synvinkel, så att experterna, inte teknikerna, skulle kunna fokusera på det väsentliga. Det måste också gå bekymmersfritt att låta texten cirkulera mellan olika arbetsfaser och experter. 

I Lingsofts molnbaserade lösning för innehållsproduktion förenas alla dessa egenskaper. Till stöd för övervakningen används Lingsofts sökbarhetslösning, som är integrerad i publikationsbyråns semantiska datalager. Skrivandet och granskningen sker på skribentens online-skrivbord, som stöder strukturerad innehållsproduktion. Dessutom kan man på ett flexibelt sätt förena kvalitetssäkringsverktyg som har skräddarsytts med utgångspunkt i publikationsbyråns skrivregler och länka till material, termer och dokument som innehållsproducenterna och översättarna kan använda som stöd i arbetet. När man därutöver lägger till processautomation och programvarurobotik förverkligar lösningen ut i fingerspetsarna Lingsofts vision om språkarbetets framtid – ett bra samarbete mellan människa och maskin.