En ung kvinna håller EU-flaggan och ler, två vänner bakom sig

Europeiska unionen

Lingsoft har varit Europeiska unionens översättningspartner i över 30 år. Vi säkerställer för vår del att översättningarna av dokumenten blir klara i tid och att texterna finns tillgängliga på olika språk för institutionernas och EU-medborgarnas användning. Vi är stolta över att vi genom vårt arbete får främja EU:s centrala värden, såsom flerspråkighet och kulturell mångfald. Våra innovativa smarta språklösningar stöder språkexperter i produktionen av högklassiga texter.

Europeiska kommissionen: ett krävande språkarbete vid unionens verkställande organ

Samarbetet mellan Lingsoft och kommissionen har pågått i över 20 år och i början av 2024 omvaldes Lingsoft till primär översättare till finska och svenska. Det nya avtalet stärker ytterligare Lingsofts betydande ställning som leverantör av Europeiska unionens nordiska språk.

Europeiska kommissionen

 


Europaparlamentets texter med 10 språkkombinationer

I Europaparlamentet jobbar man dagligen på samtliga av EU:s 24 officiella språk. Alla språk har en likvärdig ställning: dokumenten publiceras på de officiella språken och parlamentsledamöterna har rätt att använda sitt eget språk i sitt arbete. Våra tjänster täcker för översättningar till finska och svenska.

 

EU:s publikationsbyrå: EU-lagstiftning i ett kompakt paket

Europeiska unionens publikationsbyrå sammanställer sammanfattningar av de viktigaste EU-bestämmelserna med målet att göra information om EU:s verksamhet tillgänglig för alla EU-medborgare i ett tydligt och begriplig format. Lingsoft tillhandahåller en heltäckande lösning för underhållet av samlingen med sammanfattningar på de 24 officiella språken.

Kontakta oss