LINGSOFT: NÄR SPRÅK MÖTER TEKNOLOGI

Lingsoft har under sin över 30 år långa historia omformats på många olika sätt: från ett forskningslaboratorium till en leverantör av språkteknologi, från en översättningsbyrå till ett fullserviceföretag inom språkbranschen samt från en multikompetent aktör på språkmarknaden till en samarbetspartner och leverantör av digitaliseringslösningar för språk

Lingsoft 1.0: Teknologisk innovation av världsklass

Lingsofts rötter ligger djupt i den akademiska forskningen. Bolaget grundades år 1986 av två pionjärer inom språkteknologin Kimmo Koskenniemi och Fred Karlsson vid Helsingfors universitet i Finland. De lyckades modellera ord oberoende av språk och skapa en strukturanalys för språk som fortfarande är de facto-standard i världen. I och med den automatiska stavningskontrollen och språkgranskningsverktyget i produktfamiljen Microsoft Office blev Lingsofts strukturanalys känt för miljoner skribenter över hela världen på 21 språk. 

Koskenniemi och Karlsson var med sina banbrytande innovationer verksamma inom fältet för digitalisering och den nya ekonomin redan när dagens genombrott fortfarande bara var ett förebud och ett löfte. Lingsoft 1.0 var alltså före sin tid.

Lingsoft 2.0: Maskinen möter människan

Lingsoft 2.0 uppkom som Åbobon Juhani Reimans vision när översättningsbyrån Pasanet Oy, som han ägde, köpte ekonomiskt kämpande Lingsoft år 2002. Spetskunnande inom språkteknologi förenades därmed med tillhandahållande av kundorienterade och fördomsfria språktjänster från en leverantör med gedigen erfarenhet. 

Teknologiutvecklingen förblev fortsatt aktiv, och på fullserviceföretaget inom språk Lingsoft produktifierades teknologin till produkter som kunde säljas till konsumenter i form av språkverktyg och -program. Dessutom började man i ännu högre utsträckning tillämpa teknologi på språktjänsterna, i synnerhet inom produktionen av översättningstjänster. Ett målmedvetet arbete påbörjades, med målet att omvandla professioner till processer: kvaliteten och produktiviteten är inte längre beroende av kompetensen hos en enskild översättare eller annan expert, utan av organisationens gemensamma kompetens. 

I utvecklingen av serviceprocesserna förnyade vi också vårt sätt att göra saker och ting på. Med hjälp av automatisering och Lingsofts egna lösningar kunde vi leverera språktjänster snabbare, effektivare och med högre kvalitet än tidigare, vilket gav företaget en betydande konkurrensfördel och medförde ökad tillväxt år efter år.

Lingsoft 3.0: Värde i språkhanteringslösningar

Numera har programvaruprodukter hamnat i bakgrunden, tekniken har integrerats i vår tjänsteproduktion och fokuset i vår verksamhet flyttas mot mer övergripande lösningar. Lingsoft 3.0 är dock troget sina rötter. Språklig strukturanalys är ett våra mest centrala verktyg och kärnan i våra lösningar, och under denna tidsålder av digital information är det ännu mer aktuellt i utvinning och analys av stora textmassor

Utöver lingvistiska tekniker sträcker sig Lingsofts rötter även till maskininlärning: Gurusoft, som grundades av maskininlärningens grand old man Teuvo Kohonen, är också en del av Lingsoft-gruppen. Vi använder oss av maskininlärning och djupa neurala nätverk inom exempelvis automatisk taligenkänning, maskinöversättning och textutvinning. Lingsofts expertis inom lösningar och språkteknologi har under åren även berikats av många andra företagsförvärv, som exempelvis Ellibs, ImageTalk, Suomen Puheentunnistus, The English Centre Helsinki, Lingonet och Agentum. 

Översättningstjänster är fortfarande Lingsofts största verksamhetsområde, som vi ständigt utvecklar. Utöver översättningar tillhandahåller vi dock även andra språktjänster, som lokalisering, innehållsproduktion, medicinsk transkribering, transkribering, textning och termhantering. Vi nöjer oss fortfarande inte med det vanliga, utan har som mål att revolutionera språk- och expertarbetet. Vi vill få människor och maskiner att samarbeta, frigöra experternas tid till mer meningsfulla uppgifter – och skapa helt nya arbetsuppgifter.

Experttjänster i anslutning till språkhantering är numera en betydande del av vårt tjänsteutbud. Vårt mål är att tillsammans med våra kunder ta fram hur processerna för produktion, hantering och utnyttjande av information kan lösas med hjälp av språkteknologi och tjänsteinnovationer – hur man utformar en tjänst och hur man planerar och implementerar den helhetslösning som i slutändan ger mest mervärde åt kunden. Räcker det att tal snabbt omvandlas till text med en taligenkänningslösning, eller är det viktigare att analysera, berika eller visualisera innehållet i den text som uppstår? Vill man enbart skapa en separat, elektronisk ontologi eller skulle den kunna integreras i olika datasystem och bli en sömlös del av en större, övergripande arkitektur? Vi siktar på att bli en allt bredare leverantör av lösningar med fördjupade partnerskap.

Lingsoft 4.0: Digitalisering av språk, språket i digitaliseringen 

Lingsoft 4.0 är en samarbetspartner som skapar värde för kunden. Vi vill konceptualisera och skapa digitala lösningar som bygger på att berika, förädla och dra nytta av ens språkliga kapital. Oavsett om utmaningen är flerspråkighet, interaktion, tillgänglighet, sökbarhet, produktivitet, effektivitet eller kvalitet står språket i centrum för allt: text, tal och betydelser. 

Vi deltar aktivt i utvecklingen av språkindustrin genom branschens samarbetsforum och utvecklar ny teknik och värdeinnovationer i samarbete med universitet, högskolor och forskningsinstitut såväl i Finland som inom internationella samarbetsprojekt – med blicken mot framtiden.

Lingsoft har under sin 30 år långa historia växt och blivit ett av Finlands och Nordens största språkteknologiföretag. Nu år 2018 har Lingsoft nästan 150 anställda, och därutöver har vi ett partnernätverk med nästan 2 000 frilansande experter och underleverantörer från olika branscher. 2017 uppgick Lingsoft-gruppens omsättning till nästan 12 miljoner euro. Juhani Reiman är fortfarande bolagets huvudägare och vd.

Du kan läsa med om historien om Lingsoft och hela språkteknologibranschen innovationshistoria i Lingsofts 30-årsjubileumsbok Kieli ja uusi talous (på finska). Boken är tillgänglig gratis i Lingsofts dotterbolag Ellibs e-bokhandel.