TRANSKRIBERINGSTJÄNSTER FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Patientjournaler ska snabbt finns tillgängliga för hälso- och sjukvården och patienterna och vara tillförlitliga och felfria – ibland måste man få fram dem på några minuter.

Vi hjälper organisationer inom hälso- och sjukvården att producera patientdokumentation av hög kvalitet på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt
Vi skräddarsyr våra transkriberingstjänster för hälso- och sjukvården efter kundens behov, oavsett om det handlar om en helt outsourcad medicinsk transkriberingsservice, en overflow-tjänst under semestrar och verksamhetstoppar eller en jourtjänst.

Flexibel och professionell service

Inom hälso- och sjukvården görs anteckningar i patientjournalen vid varje patientbesök – enbart i Finland innebär det alltså flera miljoner anteckningar per år. Huvudparten av registreringarna görs genom diktering, varefter textbehandlarna skriver ner dem i form av text. 

Antalet patienter och dikteringar varierar stort beroende på tid på året och tid på dygnet, vilket gör att det kan vara utmanande att tajma textbehandlarnas arbete. En försenad patientjournal saktar ner hela vårdprocessen. Lösningen på variationerna i efterfrågan och tajming är en outsourcad transkriberingsstjänst. 
En outsourcad transkriberingsstjänst fungerar lika smidigt som en tjänst som ligger internt i organisationen. Vi transkriberar dikteringar direkt i kundens patientsystem via en datasäker fjärranslutning.

Tillgång till de bästa verktygen i branschen

Traditionell diktering och transkribering är ett manuellt, tidskrävande arbete och det kan förekomma fel i texter som skrivits under tidspress. Felen kan i sin tur ge upphov till missförstånd längs vårdkedjan.

Lingsoft har som mål att producera världens bästa felfria vårddokumentation, som både patienter och personal samt organisationer inom hälso- och sjukvården har nytta av.

Vi har utvecklat diktering och transkribering som möter branschens utmaningar i våra övergripande processer. Lingsofts transkribering fungerar i ett webbläsarbaserat system där man har samlat verktyg för såväl transkriberarens och den operativa ledningens som ekonomiavdelningens behov. Detta för att kunden ska få en så effektiv och högkvalitativ tjänst som möjligt.

Kontakta oss