Media

Läs nedan om hur vi har lyckats betjäna våra media kunder.

SVT: Talet hörs (och syns) för alla – i realtid

Lingsoft har utvecklat en lösning för SVT för undertextning av direktsända väderleksrapporter genom taligenkänning. Projektet var en del av svenska Post- och telestyrelsens tillgänglighetsprojekt, och resultatet medförde även betydande språkligt kapital till Sveriges nationella språkresursbank.

 

Yle: Från tal till text och från text till undertext – samarbete mellan människa och maskin

Yle är ett public service-bolag vars samhällsuppdrag omfattar bland annat att undertexta tv-program till särskilda grupper, som exempelvis hörselskadade och tittare som håller på att lära sig språket. Lingsoft har tillhandahållit programtextningstjänster till Yle sedan 2011.

MeMAD: Artificiell intelligens revolutionerar innehållsbeskrivningen

Videor har blivit en allt viktigare del av elektronisk kommunikation, men de har ofta en kort livscykel. Med hjälp av de tekniker som utvecklas inom MeMAD-projektet kan man omvandla videoinnehåll till text och metadata i industriell skala. Lingsoft fokus i projektet ligger särskilt på taligenkänning och ämnesordsindexering.

Schibsted: Behoven hos medier i förändring

I och med det ökande antalet nätpublikationer har journalister inte så mycket tid på sig att fila på sina artiklar. Även om publiceringstakten ökar bör kvaliteten på texterna förbli hög. Kvaliteten på Schibsteds publikationer höjs med Lingsofts språkgranskningsverktyg. 


Kontakta oss