Artificiell intelligens revolutionerar hanteringen av audiovisuellt material

Artificiell intelligens revolutionerar hanteringen av audiovisuellt material

Lingsoft är med i ett EU-projekt, som revolutionerar hanteringen av stora videosamlingar. Projektets syfte är att skapa nästa generations medieupplevelse genom att kombinera effektiviteten i artificiell intelligens med precisionen i mänskligt arbete.

Det tre år långa EU-forskningsprojektet som inleddes i början av 2018, MeMAD, söker metoder för att nyttja artificiell intelligens i mediebranschen, särskilt för att beskriva, översätta och texta videomaterial. Lingsofts fokus i projektet ligger särskilt på utveckling av finsk- och svenskspråkig taligenkänning, talarigenkänning och skapandet av ämnesord för material. Teknologierna som tas fram i projektet ger innehållsbeskrivningen industriella dimensioner, vilket medför enorma kostnadsbesparingar och helt nya möjligheter för Lingsofts kunder.

Projektet fokuserar på mediabolag, där en automatisk beskrivning av innehåll i textform revolutionerar hanteringen av stora videosamlingar och gör det möjligt att återanvända tidigare skapat material och anpassa det för nya ändamål. Innehållsbeskrivning förlänger även informationens livscykel: beskrivande av videor i textform och berikande av material med ämnesord gör att materialet blir tillgängligt och lättare att hitta för såväl sakkunniga som en bredare publik, inklusive grupper med särskilda behov.

”Artificiell intelligens förbättrar sökbarheten samt ökar tillgängligheten och den personliga serviceupplevelsen, som i fortsättningen är viktiga framgångsfaktorer för den europeiska mediebranschen. Innehållsförståelse är ett av de mest lovande områden inom artificiell intelligens just nu”, säger Anssi Komulainen, chef för Yles innovationsstrategi. 

De teknologier och processer som tas fram inom MeMAD-projektet kan nyttjas utöver av media i alla branscher, där audiovisuellt innehåll nyttjas. ”MeMAD är ett unikt projekt, som redan nu väckt intresse på bred front. Lingsofts uppgift är att få ut teknologier som baseras på banbrytande akademisk forskning på marknaden”, konstaterar lösningsexpert Kirsi Aantaa som svarar för kommersialiseringen av projektets resultat.

I projektet deltar utöver Lingsoft även Yle, Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, University of Surrey, INA, EURECOM och Limecraft. Styrgruppen har en bred representation med olika användare: i projektet medverkar till exempel de största norska mediabolagen, Synskadades förbund och Hörselförbundet. MeMAD (Methods for Managing Audiovisual Data) finansieras i sin helhet inom EU-programmet Horizon 2020.

Ytterligare information om projektet ges av:

Kirsi Aantaa, lösningsexpert, Lingsoft, kirsi.aantaa@lingsoft.fi

Tiina Lindh-Knuutila, lösningsexpert, Lingsoft, tiina.lindh-knuutila@lingsoft.fi

Mikko Kurimo, MeMAD-projektets koordinator, professor, institutionen för signalhantering och akustik vid Aalto-universitetet, mikko.kurimo@aalto.fi

Följ projektet på Twitter @memad-project och på projektets webbplats www.memad.eu.

Back to news