Behoven hos medier i förändring

I och med det ökande antalet nätpublikationer har journalister inte så mycket tid på sig att fila på sina artiklar. Även om publiceringstakten ökar bör kvaliteten på texterna förbli hög. Kvaliteten på Schibsteds publikationer höjs med Lingsofts språkgranskningsverktyg. 

Schibsted är en av de största mediekoncernerna i Europa, och deras tryckta och webbaserade publikationer har miljoner läsare varje dag. I Schibsteds utbud ingår exempelvis svenska Aftonbladet och Svenska Dagbladet samt norska Verdens Gang och Aftenposten. 

I och med att nätpublikationer blir allt vanligare har skrivcyklerna förkortats, och journalisterna har inte så mycket tid på sig att fila på sina artiklar. Det är viktigt att skribenterna kan fokusera på innehållet i artiklarna, och att man i högre grad än tidigare har fokus på effektiviteten i skrivprocessen.   Trots att publiceringstakten ökar bör kvaliteten på nätpublikationerna förbli hög. Flera tidningar har stilguider eller språkliga anvisningar som ska följas. Skrivfel sänker stilen, och minskar samtidigt textens trovärdighet. Dessutom är det svårt att hitta information, om exempelvis nyckelord eller namn är felskrivna. Konkurrensen om läsarna är hård, och man vill inte förlora dem på grund av språket.

Pålitligt granskningsverktyg

Schibsted använder Lingsofts högkvalitativa språkgranskningsverktyg för svenska och norska (både för bokmål och nynorsk), som bygger på samma teknik som Lingsofts grammatikkontroll- och korrekturläsningsverktyg på 21 språk som ingår i Microsoft Office-produktfamiljen. Verktygen integrerades i Schibsteds innehållsproduktionssystem för att göra skrivprocessen så okomplicerad som möjligt. Lingsofts verktyg analyserar och granskar både textdelar i realtid medan skribenten arbetar och texten som helhet. Verktygen upptäcker både fel och brister samt stycken där det rekommenderas att man uttrycker sig på ett annat sätt, och ger ändringsförslag. En tillförlitlig språkgranskningsfunktion är ett ovärderligt verktyg för en journalist. 

Lingsoft administrerar språkgranskningsverktygen, och de uppdateras i takt med att världen och språket förändras. Ett av mediernas viktigaste uppgifter är att informera, skriva om nya fenomen, så tidigare ovanliga egennamn, som exempelvis Sotši eller Jong-un, blir plötsligt aktuella. Samtidigt uppstår det och fortsätter att uppstå nya ord i allmänspråket. Exempelvis under 2017 etablerade sig orden veganisera, fejkade nyheter och #metoo i svenska språket. Lingsofts kvalitetssäkringsverktyg känner även igen sådana aktuella fenomen, så att journalisten inte behöver slösa tid på att kontrollera hur de stavas.