Skribentens språkverktyg

En effektiv och konsekvent kommunikation av hög kvalitet utvecklar både organisationens och skribentens personliga varumärken.

Ju mer offentlig text det handlar om, desto viktigare roll har begriplig kommunikation för tjänstens tillgänglighet och för att säkerställa likabehandling av medborgarna. Många system för innehållsproduktion saknar dock verktyg för textgranskning.

Från Lingsoft får du skräddarsydda lösningar till stöd för skrivandet. Att förstå språkens mångfald är kärnan i vår kompetens.

Varför Lingsoft?

Lingsoft har levererat rättstavningsprogram för 21 språk till produktfamiljen Microsoft Office, som dagligen används av tiotals miljoner människor. Vi har också skräddarsytt kvalitetssäkringsverktyg för exempelvis EU:s organisationsspråk, Suomi.fi och till stöd för produktion av patientjournaler – så att de svarar på utmaningarna för just den aktuella texttypen. 

Lingsoft har lång och gedigen erfarenhet av att uppfylla behoven inom många olika specialområden. Våra kvalitetssäkringsverktyg är flexibla och kan med hjälp av öppna gränssnitt integreras i vilken miljö som helst som en del av verksamhetsprocesserna och i en sömlös användarupplevelse.

”För finländarna är en viktig aspekt i valet av ordbehandlingsprogram om det finns stöd för stavningskontroll och avstavning på finska. Det har stor betydelse för textens kvalitet, även om man inte enbart kan förlita sig på automatisk stavningskontroll för att skriva rätt. I det avseendet är Word det klart bästa av de skrivprogram som testats."

(Mikrobitti 1/2018: Parempi tekstinkäsittelyohjelma kuin Word? Sv: Bättre ordbehandlingsprogram än Word?)

Kundcase

Läs mer om hur du använder våra verktyg för kvalitetskontroll.

Kvalitetsverktyg för hälso- och sjukvården

Lingsofts lösningar för taligenkänning och kvalitetsverktyg för texthanterare gör vardagen smidigare och arbetet mer meningsfullt. Samtidigt görs patientdokumentationen effektivare.

Nya generationens språkinlärningsplattform

Läs- och skrivkunnighet blir allt viktigare i en digitaliserad värld. I Alla kan skriva-projektet utvecklades en språkinlärnings- plattform som förbättrar studieresultaten genom positiv återkoppling. 

Smidiga språkgranskningsverktyg för medietexter

Journalister har numera ett högt arbetstempo och mediekoncernen Schibstedt har svarat på utmaningen genom att börja använda ett kvalitetssäkringsverktyg utvecklat av Lingsoft för att snabba på skrivandeprocessen.

Tillgängligt språk i webbtjänster med kvalitetssäkringsverktyg

Den språkliga tillgängligheten hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbtjänster förbättrades med ett skräddarsytt kvalitetssäkringsverktyg som uppmärksammar exempelvis byråkratiskt fikonspråk.

Betydelsen av skrivande och text i en digital värld, där vi ofta har kontakt med varandra oberoende av tid och plats, är enorm. Informationsförmedling, kommunikation, delaktighet i samhället, affärsverksamhet och arbetslivet kräver att man skriver tydligt och av hög kvalitet och det ofta i en rasande takt. När man integrerar kvalitetsverktyg som verkligen förstår språket i ett ordbehandlings- eller innehållshanteringsprogram går det snabbare och blir mera effektivt att producera text. Med hjälp av kvalitetssäkringsverktyg är det exempelvis lättare att uppfylla tillgänglighetskraven – och du når ut både till en befintlig och en ny målgrupp med ditt budskap.

Kontakta oss