Företagskunder

Läs nedan om hur vi har lyckats betjäna våra företagskunder.

Helsingforsregionens handelskammare: KoulutusOnline-videornas tillgänglighet – undertextning på finska direkt på publiceringsplattformen

Helsingforsregionens handelskammare ger stöd till företagens verksamhet och framgång i Helsingforsregionen. Till dessa hör att anordna distansutbildning med fokus på företagande via KoulutusOnline-tjänsten. Undertextning av KoulutusOnlines videoinnehåll blev aktuellt hösten 2020, när övergångsperioden för lagen om tillhandahållande av digitala tjänster löpte ut – då påbörjade man också samarbetet med Lingsoft.

Planmeca: en partner i flerspråkig dokumentation och kommunikation

Planmeca är en av världens ledande tillverkare av tandvårdsutrustning och känd för sin banbrytande produktutveckling och formgivning. Lingsoft har levererat översättnings- och språktjänster åt Planmeca sedan 2012. Det viktigaste – och på samma gång mest utmanande – i flerspråkig dokumentation och kommunikation är att försäkra sig om att termerna är rätt på alla språk och att de används konsekvent i all dokumentation och kommunikation.

 

 

Internationella språktjänstleverantörer: Förtrolig partner inom språkindustrin

Världens ledande webbutiker, sökmotorföretag, tillverkare av konsumentprodukter och programvaruföretag lägger ut sin produktion av översättningstjänster till stora internationella språktjänstleverantörer. Lingsoft har under 20 års tid specialiserat sig på finska och de övriga nordiska språken inom globala översättnings- och lokaliseringsprojekt. 

Agentum: Strategisk information med branschuppföljning

Information som är viktig för företagen ur en strategisk och operativ synvinkel ligger splittrad mellan flera olika källor. Det kan ta en stor del av arbetstiden när man måste följa upp dem. Med hjälp av Lingsofts Agentum-tjänst kan man automatisera rutinuppgifter i anslutning till insamling av information.

Kontakta oss