Planmeca: en partner i flerspråkig dokumentation och kommunikation


 

Planmeca är en av världens ledande tillverkare av tandvårdsutrustning och känd för sin banbrytande produktutveckling och formgivning. Företagets högklassiga produkter exporteras till över 120 länder, så även språkurvalet är brett. Kvaliteten förmedlas också i den flerspråkiga dokumentationen och marknadskommunikationen.

Lingsoft har levererat översättnings- och språktjänster åt Planmeca sedan 2012.  Årligen översätter vi Planmecas bruksanvisningar, annan dokumentation samt marknadskommunikation till hela 39 olika språkpar. Det viktigaste – och på samma gång mest utmanande – i flerspråkig dokumentation och kommunikation är att försäkra sig om att termerna är rätt på alla språk och att de används konsekvent i all dokumentation och kommunikation.

För projekt- och terminologihanteringen i omfattande flerspråkiga översättningar har Lingsoft utvecklat en tjänstehelhet. I tjänstehelheten förenas projektledning, konsekvent användning av översättningsminnen och en terminlogihanteringstjänst som utvecklats tillsammans med kunden. Det väsentligaste i hela processen är en effektiv och enhetlig hantering av kundens termer genom hela livscykeln för dokumentationen.

Planmeca är genuint intresserad av kvaliteten på översättningarna, och samarbetet mellan kunden och Lingsofts översättningsteam är också av yttersta vikt. Man begrundar termerna tillsammans med kunden, och båda parterna har nytta av samarbetet: Resultatet är högklassiga översättningar och enhetliga termer i all kommunikation.

Lingsofts tjänstehelhet för översättningar innehåller

  • flerspråkiga översättningar
  • terminologihantering
  • projektledning
  • korrekturläsning
  • programvarulokalisering och testning
  • hantering av språkresurser
  • underhåll av översättningsminnen.

 

Avainsanat