Planmeca: monikielisen dokumentaation ja viestinnän kumppani


 

Planmeca on yksi maailman johtavista hammashoitolaitteiden valmistajista, joka on tunnettu uraauurtavasta tuotekehityksestään ja muotoilustaan. Yrityksen korkealaatuisia tuotteita viedään yli 120 maahan, joten kielivalikoimakin on laaja. Laadun tulee välittyä myös monikielisestä dokumentaatiosta ja markkinointiviestinnästä.

Lingsoft on toimittanut Planmecalle käännös- ja kielipalveluita vuodesta 2012. Käännämme Planmecan käyttöohjeita, muuta dokumentaatiota sekä markkinointiviestintää vuosittain jopa 39 eri kieliparille. Monikielisessä dokumentaatiossa ja viestinnässä tärkeintä – ja samalla haastavinta – on varmistua, että termit ovat oikein kaikilla kielillä ja että niitä käytetään johdonmukaisesti kaikessa dokumentaatiossa ja viestinnässä.

Laajojen monikielisten käännösten projektin- ja terminhallintaa varten Lingsoft on kehittänyt palvelukokonaisuuden, jossa yhdistyy projektinhallinta, käännösmuistitietokantojen johdonmukainen käyttö sekä yhdessä asiakkaan kanssa kehitetty terminhallintapalvelu. Olennaisinta koko prosessissa on asiakkaan termien tehokas ja yhtenäinen hallinta läpi koko dokumentaation elinkaaren.

Planmeca on aidosti kiinnostunut käännösten laadusta, ja yhteistyö asiakkaan ja Lingsoftin käännöstiimin välillä onkin ensiarvoisen tärkeää. Termejä pohditaan yhdessä asiakkaan kanssa ja yhteistyöstä hyötyvät molemmat: tulos näkyy laadukkaina käännöksinä sekä yhtenäisinä termeinä kaikessa viestinnässä.

Lingsoftin käännöspalvelukokonaisuus sisältää

  • monikielisiä käännöksiä
  • terminhallintaa
  • projektinhallintaa
  • oikolukua
  • ohjelmistolokalisointia ja testausta
  • kieliresurssien hallintaa
  • käännösmuistien ylläpitoa.