PUHEENTUNNISTUS

Puhe on ihmiselle luonteva tapa kommunikoida. Se on nopeaa, helppoa ja vapauttaa kädet muihin töihin.

Me muutamme puheen tekstiksi reaaliaikaisesti ja autamme tehostamaan toimintoja puheen avulla. Tunnemme kielen ja luomme ratkaisuja sinne, missä puhetta käytetään. Jotta sinä voit keskittyä olennaiseen.

Parempilaatuisia tekstejä entistä nopeammin

Olipa kyse tiedon etsimisestä tai tuottamisesta, rutiinitehtävien siirtäminen ihmiseltä koneelle kannattaa. Kustannukset alenevat, aikaa säästyy ja työn mielekkyys lisääntyy samalla kun inhimilliset virheet vähenevät. Puheentunnistus lisää tuottavuutta ja tehokkuutta. Sen avulla kirjauksiin kuluva aika vähenee, jolloin aikaa jää enemmän varsinaiseen asiantuntija- ja asiakastyöhön. Samalla kirjattu tieto on nopeammin muiden asiantuntijoiden ja asiakkaiden käytettävissä, mikä sujuvoittaa palvelua ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

“Lingsoftin tarjoaman puheentunnistuspalvelun käyttöönotto oli helppoa, toimintojen käyttö vaivatonta ja tunnistusjälki lähes virheetöntä.”

“Ylivertaisesti paras kokeilemistani puheentunnistuspalveluista.”

“Mielestäni saan työn valmiiksi aika paljon nopeammin kuin, jos olisin kirjoittanut.”

“Tunnistaa hyvin hankaliakin sanoja ja taivutusmuotoja, 
kuten ”jouhevoitettua.”

“Oman kokemukseni mukaan puheentunnistus toimii loistavasti ja on ollut iso apu. Toivottavasti (käyttö) jatkuu kokeilunkin jälkeen.” 

Puheentunnistusratkaisut

Meiltä ratkaisut kaikkiin puheentunnistustarpeisiin

Pyydä tarjous

Miksi Lingsoft?

Tarkka tunnistustulos

Lingsoftin palvelun taustalla oleva kielen rakenneanalyysi huolehtii siitä, että järjestelmä osaa aidosti suomen kieltä. Tämä Lingsoftin itse kehittämä ratkaisujen ydin yhdistettynä laadukkaisiin ja monipuolisiin kielimalleihin takaa markkinoiden tarkimman tunnistustuloksen. Lisäksi räätälöimme kielimalleja tunnistamaan rajattujen ammattikielten erikoisterminologiaa.

Nopea käyttöönotto

Ratkaisumme on puhujariippumaton, eikä sitä tarvitse erikseen kouluttaa. Palvelu on heti käyttöönottovalmis. 

Helppokäyttöisyys

Nopeaa käyttöönottoa tukee Lingsoft Speech Servicen selkeä käyttöliittymä. Tämän lisäksi käyttäjä voi sanelunsa aikana ohjailla sanelua puhekomennoilla. Käytettävissä on myös fraasi-toiminto, jolla sanelija voi luoda ja käyttää itse määrittelemiään toistuvia tekstikappaleita.

Pilvipalvelu

Selainpohjainen palvelu on käytettävissä ympäri vuorokauden. Ratkaisu ei vaadi asennuksia eikä ole paikkaan tai aikaan sidottu. Tämän lisäksi Lingsoftin puheentunnistusratkaisu on integroitavissa muihin järjestelmiin rajapintojen kautta.

Laatutyökalut

Reaaliaikaisen puheentunnistuksen tukena on tekstin laatutarkistin, joka auttaa varmistamaan laadukkaan lopputuloksen vaivattomasti. Sanelijan apuna on myös muita tekstin editointia helpottavia työkaluja.

Laaja ratkaisuvalikoima

Asiakas voi hyödyntää puheentunnistusta reaaliajassa, jolloin sanelija voi itse tarkistaa ja hyödyntää tekstin välittömästi. Puheentunnistuspalvelu tunnistaa myös erillisiä, aiemmin luotuja audiotiedostoja. Tunnistusta voidaan käyttää myös saneluprosessin taustatukena säästämään tekstinkäsittelijöiden aikaa ja helpottamaan heidän työtään.

Tietoturva

Lingsoftilla on pitkä kokemus arkaluonteisia aineistoja käsittelevistä asiakkaista ja sitoudumme noudattamaan tarkasti kaikkia tietojen käsittelyyn liittyviä tietosuojasäännöksiä. Olemme huomioineet kaikessa toiminnassamme tekniset ja organisatoriset suojakeinot varmistaaksemme henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden. Meille on erittäin tärkeää, että asiakkaamme voivat luottaa meihin.

Jatkuva kehittäminen

Puheentunnistusratkaisumme kehitys on jatkuvaa ja nopeaa. Kaikki uusimmat ominaisuudet ovat asiakkaidemme hyödynnettävissä automaattisten päivitysten myötä.

Asiakastarinat

Puheentunnistusta voidaan hyödyntää kaikkialla, missä puhetta halutaan muuntaa tekstiksi tai puheella halutaan ohjata laitteita tai ohjelmia. Ratkaisujamme on hyödynnetty muun muassa terveydenhuollossa, julkisessa hallinnossa ja media-alalla.

Lue toimittamistamme puheentunnistusratkaisuistamme.

SVT: Puhe kuuluu ja näkyy kaikille - reaaliajassa

Lingsoft kehitti SVT:lle ratkaisun suorien säälähetysten tekstittämiseen puheentunnistuksen avulla. Projekti oli osa Ruotsin posti- ja telehallituksen saavutettavuushanketta, ja sen tuloksena syntyi myös merkittävää kielellistä pääomaa Ruotsin kansallista kieliresurssipankkia varten.

THL: Räätälöity kielimalli sujuvoittaa oikeuslääketieteellistä kirjaamista

Lingsoft tehosti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuslääketieteen saneluprosessia tarpeeseen räätälöidyllä kielimallilla. Puheentunnistuksen avulla asiakirjojen käsittelyaikoja on saatu lyhennettyä dokumentaation laadusta tinkimättä.

Mistä puheentunnistuksen laatu syntyy

Englannin kielelle kehitetyt teknologiat eivät useinkaan ole paras lähtökohta suomenkielisen puheentunnistuksen taustalle. Syykin on selvä. Jos kaikki substantiivien, adjektiivien ja verbien muodot todella esiintyisivät käytössä, olisi suomen kielessä arvion mukaan sanoja suunnilleen saman verran kuin universumissa arvellaan olevan tähtiä. Tällaista määrää koneopetettavaa, aukotonta aineistoa olisi lähes mahdotonta haalia ja työ olisi valtava.

Lingsoftin kieliteknologiaratkaisuiden ydin on kielen rakenneanalyysi, joka yksinkertaistettuna tarkoittaa sanan taivutus- ja muodostussääntöjen opettamista koneelle. Tämän jälkeen sana voidaan kaikissa taipuneissa muodoissaan tunnistaa tausta-aineiston vapaasta tekstistä. Uusien sanojen opettamiseen puheentunnistukselle ei siis tarvita kaikkia yksittäisen sanan taivutusmuotoja.

Ei myöskään ole yhdentekevää millaista aineistoa sanelijan käyttämän puheentunnistuksen taustalla on. Ammattikielessä sanasto on rajatumpi kuin yleiskielessä, joten tunnistustarkkuus on sitä parempi, mitä rajatummalle alueelle siirrytään. Lingsoftilla onkin tarjota yleiskielen lisäksi räätälöityjä kielimalleja rajattujen ammattikielten, kuten terveydenhuollon erikoisterminologian tunnistamiseen. Suomen kieltä aidosti ymmärtävä ratkaisu yhdessä oikein valitun kielimallin kanssa varmistavat puheentunnistustuloksen, jossa sanelijalle tai tekstinkäsittelijälle jää vain vähän, jos lainkaan, stilisoitavaa. 

Puheentunnistusprosessi tarpeen mukaan

On olemassa erilaisia tapoja tuottaa tekstiä puheen avulla. Eri tunnistustavat eivät sulje toisiaan pois, ja sama ratkaisu voi tukea useaa eri käyttötapaa.

Edustatunnistus – puhe tekstiksi reaaliajassa

Edustatunnistus tarkoittaa puheen muuttamista tekstiksi lähes reaaliaikaisesti. Tällöin puheentunnistustulos tuodaan sanelijan omaan näkymään, jolloin sanelija voi itse tarkistaa tekstin ja tehdä siihen tarvittavat muutokset viipymättä. Laadukkaan puheentunnistustuloksen muokkaaminen on nopeaa, ja haluttu tieto saadaan välittömästi talteen.

Taustatunnistus – puheentunnistus osana tuotantoprosessia

Taustatunnistus tapahtuu nimensä mukaisesti saneluprosessin taustalla. Usein taustatunnistuksella tehostetaan keskitettyä tekstinkäsittelyä joko organisaation sisällä tai ulkoistettuna. Lingsoft hyödyntää taustatunnistusta osana sanelunpurku-, litterointi- ja ohjelmatekstityspalveluitaan.

Komentotunnistus – käyttöliittymän ohjaus puheella

Komentotunnistuksella voidaan ohjata laitteen tai ohjelman toimintoja. Toiminnot määritellään etukäteen ja puheentunnistusmalli optimoidaan tunnistamaan komentoina käytettävät sanat tai lauseet. Lisäksi komentoja hyödynnetään osana tausta- ja edustatunnistukseen perustuvia ratkaisuja, kuten terveydenhuollon sanelunpurkua tai ohjelmatekstitysratkaisua. Jatkuvan puheen tunnistuksen ohella komennoilla voidaan esimerkiksi vaihtaa riviä, poistaa sanoja tai ottaa valmiiksi luotu fraasi käyttöön.
 

Tarjouspyyntö palvelusta