Tehoa oikeuslääketieteen saneluprosessiin

Huomattava osa oikeuslääketieteen  ammattilaisten arjesta kuluu tiedon kirjaamiseen. Lingsoft toi puheentunnistuspalvelun osaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuslääketieteen saneluprosessia. Puheentunnistuksen avulla asiakirjojen käsittelyaikoja on saatu lyhennettyä dokumentaation laadusta tinkimättä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on itsenäinen asiantuntija- ja tutkimuslaitos, joka tuottaa tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Sen oikeuslääkintäyksikkö vastaa oikeuslääketieteellisestä ruumiinavaustoiminnasta sekä ohjaa ja valvoo kuolemansyyn selvitystä Suomessa.

THL:n oikeuslääkärit tekevät vuosittain yhteensä noin 8 000 ruumiinavausta, joista kaikista laaditaan useita erilaisia asiakirjoja. Dokumentointiprosessi saattaa kestää viikkoja siitä, kun oikeuslääkäri on sanellut ruumiinavauksen tulokset sekä lopulta tarkastanut ja hyväksynyt tekstinkäsittelijältä saamansa puretun sanelun. Syksyllä 2019 THL:n oikeuslääkintäyksikkö otti käyttöön Lingsoftin puheentunnistuspalvelun. Tavoitteena on perinteisen sanelun sijasta mahdollistaa virtaviivaisempi prosessi, vähentää virheiden todennäköisyyksiä ja lyhentää asiakirjojen läpimenoaikoja.

Sanelut tekstiksi tehokkaasti - laadusta tinkimättä

THL:n käytössä olevan Lingsoft Speech Service -puheentunnistuspalvelun avulla oikeuslääkärin sanelu tunnistuu tekstiksi reaaliaikaisesti. Raskasta ja aikaa vievää sanelunpurkua ja tekstien tarkastuskierrosta ei enää tarvita, vaan tapaukset saadaan järjestelmään huomattavasti nopeammin. Puheentunnistuspalvelu tukee patologian ja lääketieteen erikoisalasanastoa sekä suomen ja ruotsin yleiskielen sanastoa. Tämä takaa laadukkaan tuloksen erityyppisille asiakirjoille ja tekee tekstin tuottamisesta nopeaa ja sujuvaa. Lingsoftin omat kieliteknologiat pitävät huolen siitä, että järjestelmä tunnistaa aidosti suomen kieltä. Esimerkiksi sanojen taivuttaminen, numeroiden supistaminen ja mittayksiköiden oikeat lyhenteet yhdistettynä tarkkaan puheentunnistustulokseen vähentävät tekstin jälkikäsittelyn tarvetta merkittävästi. Parhaimmillaan saatujen käyttökokemusten perusteella ”välillä saneluihin ei tarvitse tehdä minkäänlaisia korjauksia”.

“Miksi tällaista palvelua ei ollut aiemmin käytössä?”

Palaute palvelun käyttöönottaneilta oikeuslääkäreiltä on ollut positiivista, ja puheentunnistuksen avulla tehtävien saneluiden määrä on koko ajan kasvussa.  
THL:n käytössä on alusta asti ollut Lingsoftin pilvipohjainen palvelu, jota käytetään internetselaimessa toimivan käyttöliittymän kautta. Käyttöönotto ei ole siis edellyttänyt asiakkaalta raskasta tuotantoonsiirtymisprojektia, palvelinten ylläpitoa tai käyttäjäkohtaisia työpöytäasennuksia. Sujuvaa käyttöönottoa on tukenut myös se, ettei Lingsoftin palvelua tarvitse opettaa kunkin käyttäjän äänelle erikseen. THL:n tyytyväisyydestä palveluun kertonee sekin, että keväällä 2020 Lingsoftin palvelu haluttiin integroida suoraan osaksi THL:n käytössä olevaa oikeuslääkinnän tietojärjestelmää. THL:n käytössä olevan ratkaisun jatkokehitystä on tehty koko ajan yhteistyössä asiakkaan kanssa.