En skräddarsydd språkmodell gör det enklare att skriva rättsmedicinska texter

THLs logotyp

Lingsofts taligenkänningslösning gör rättsläkarens arbete snabbare och effektivare då man inte behöver vänta på att dikteringen transkriberas. En separat språkmodell för rättsmedicin som skräddarsytts som beställningsarbete minskar mängden bearbetningsarbete som behövs, berättar planerare Milla Kemppainen från Institutet för hälsa och välfärd.

Utredning av dödsorsak är myndighetsverksamhet som grundar sig på tillämplig lagstiftning. Institutet för hälsa och välfärd (THL) sörjer för rättsmedicinska obduktioner och laboratorieundersökningar i anslutning till rättsmedicinsk utredning av dödsorsak. Bland annat protokoll och utlåtande upprättas alltid om rättsmedicinska obduktioner, som årligen görs i tusental.

Innan taligenkänning kom i användning var det traditionella tillvägagångssättet att skicka en inspelning till rättsmedicinska assistenter för transkribering. Rättsläkaren måste vänta på att assistenten lyssnade på inspelningen och skrev talet till text. Numera kan rättsläkarna med hjälp av taligenkänning upprätta till exempel ett protokoll medan de uträttar en obduktion.

År 2019 skaffade THL:s rättsläkarenhet taligenkänningslösningen Lingsoft Speech Service, som ändrar tal till text direkt under dikteringen, och samtidigt kan dikteraren även kontrollera texten. Lösningen är integrerad i rättsläkarens datasystem och den används i THL:s alla enheter i Finland. Enligt Kemppainen, användningen av taligenkänning har betydligt minskat antalet dikteringar som skickas för transkribering och texterna är direkt klara för användning. Möjligheten att spara texter som fraser och ta dem i användning med självdefinierade talkommandon under dikteringen har även fått mycket positiv respons av rättsläkarna.

Hösten 2021 gav THL Lingsoft i uppdrag att utveckla en speciell rättsmedicinsk språkmodell för att skräddarsy taligenkänningslösningen efter deras behov. Tills dess hade Lingsofts språkmodell för hälsovården tjänat verksamheten som sådan, men införandet av en speciell språkmodell tränad med THL:s eget högklassiga material förbättrar ytterligare noggrannheten för taligenkänningen i THL:s verksamhetsmiljö. Ämnesområdets specialterminologi och förkortningarnas ortografi skrivs noggrannare ut tack vare den skräddarsydda språkmodellen, berättar Kemppainen.

THL tog i bruk den språkmodell som Lingsoft producerat i februari 2021 och responsen har i huvudsak varit positiv. Så här kommenterar läkarna den nya språkmodellen:

”Vissa problemord (så som min ärkefiendes näsborre) blir rätt.”
”Tills vidare verkar den nya dikteringsprofilen fungera mycket bra. Jag har ännu inte stött på några fel.”

Rättsmedicinska enhetens verksamhet är viktig i Finland och en del av THL:s roll som forskare inom folkhälsa och en betydande expertorganisation. Förutom taligenkänningslösningen har Lingsoft länge haft ett omfattande samarbete med THL, bl.a. innehållande översättningar och språkexperttjänster.

Bekanta dig med vår taligenkänningslösning och de tjänster vi erbjuder hälsovården.