Whistleblowing-rapporteringskanal

EU-direktivet som fastställdes hösten 2019 förpliktar alla organisationer som sysselsätter över 50 personer att ordna en whistleblowing- eller rapporteringskanal för både personalen och flera externa intressentgrupper. Via rapporteringskanal kan alla medlemmar i organisationen och även externa intressentgrupper anmäla misstankar om missbruk. Kanalen tryggar anonymiteten hos den person som anmäler misstanken om missbruk.

Läs mer om anmälan här. (På engelska)

Här kommer du till Lingsofts rapporteringskanal.