Whistleblowing-ilmoituskanava

Syksyllä 2019 vahvistettu EU-direktiivi velvoittaa kaikkia yli 50 henkeä työllistäviä organisaatioita järjestämään sekä henkilöstölle että useille ulkoisille sidosryhmille whistleblowing- eli ilmoituskanavan. Ilmoituskanavan kautta kaikki organisaation jäsenet ja myös ulkoiset sidosryhmät voivat ilmoittaa väärinkäytösepäilystään. Kanava turvaa väärinkäytösepäilystä ilmoittavan henkilön anonymiteetin.

Tutustu tarkemmin ilmoittamiseen täällä.

Tästä pääset Lingsoftin ilmoituskanavaan.