Mihin kaikkeen kieli kääntyy?

translation.jpg

Digitaalinen tieto on saatavilla entistä helpommin, mutta yksi viesti ei tavoita kaikkia – päinvastoin. Yritykset toimivat kansainvälisesti, ihmiset liikkuvat ja työskentelevät eri puolilla maailmaa ja sisällöt monimuotoistuvat. On entistä tärkeämpää, että viestisi ymmärretään oikein – kaikilla kielillä, kaikilla välineillä, kaikkialla. Myös kotimaamme on kielellisesti entistäkin moniäänisempi: suomen ja ruotsin lisäksi vuorovaikutusmaisemaamme rikastuttavat useat vähemmistö- ja maahanmuuttajakielet.

Käännös ei ole vain kielenkääntämistä

Uusien teknologioiden ja medioiden syntyessä syntyy myös uudenlaisia viestintätilanteita, tarpeita ja sisältöjä. Perinteinen – täsmällinen, tarkka ja oikeakielinen – käännös ei aina riitä, vaan viesti voi olla tarpeen mukauttaa paikalliseen ympäristöön (lokalisointi) tai sovittaa tietylle kohderyhmälle tai tiettyyn tarkoitukseen (adaptointi). Samalla on tärkeää huolehtia, että organisaation kielellinen ilme ja brändimielikuva säilyy yhtenäisenä kielestä, markkina-alueesta tai kanavasta riippumatta. Kaiken tämän tulee tapahtua joustavasti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti – niin, että projektisi aikataulu ja budjetti pitävät.  

Monikielisen viestinnän prosessit kuntoon

Menestyksen avain on monikielisen viestinnän prosessien optimointi. Yhdistämme käännöspalveluissamme korkealaatuisen asiantuntijatyön ja kieliteknologian tuoreimmat innovaatiot. Asiakaskohtaiset käännösmuistit ja termitietokannat ovat vain jäävuoren huippu – käytössämme ovat lisäksi tehokkaat projektin- ja sisällönhallintajärjestelmät sekä virtuaalinen yhteistyöalusta kaikille käännösprojektin osapuolille, mikä varmistaa sekä laadukkaan lopputuloksen että nopean, joustavan ja luotettavan asiakaspalvelun.

Todellista lisäarvoa luomme asiakkaan tai erikoisalan sanastolle räätälöidyillä laatutyökaluilla, ontologiapohjaisilla sanastoratkaisuilla ja teknologia-avusteisella käännösprosessilla – aina asiakkaittemme tarpeita kuunnellen.

Arvoa ja vaikuttavuutta asiakkaille

Palvelemme monipuolisesti eri toimialojen yrityksiä ja organisaatioita: olemme Suomen valtionhallinnon virallinen käännöspalvelutoimittaja, minkä lisäksi asiakkaitamme ovat mm. EU:n toimielimet, yliopistot ja korkeakoulut, terveysteknologian ja ICT-alan yritykset, kaupan ja palvelualojen toimijat sekä kansainväliset kielipalvelutoimistot.

Asiakkaitamme yhdistävät segmentistä ja toimialasta riippumatta toiminnan laajuus ja kielipalvelutarpeiden monipuolisuus sekä kieli-intensiivisyys, monikielisyys ja kansainvälisyys.
 
Vuonna 2017 toimitimme kielipalveluja yli 350 asiakkaalle ja yli 800 loppuasiakkaalle 130 eri kieliyhdistelmällä.

Tutustu asiakastarinoihimme tarkemmin täällä.

Uusi kieliasiantuntijuus: ihmisten ja koneiden yhteistyö

Maailman muuttuessa myös kielityö muuttuu. Tavoitteenamme on luoda entistä saumattomampaa yhteistyötä ihmisten ja teknologioiden välillä. Kehitämme uusien teknologioiden lisäksi uusia prosesseja ja uusia työtapoja. Yksi esimerkki tästä on konekäännös. Emme usko konekäännökseen irrallisena ihmeitä tekevänä teknologiana. Sen sijaan asiakas- tai alakohtaisesti räätälöitynä, osana teknologia-avusteista työnkulkua, yhdistettynä älykkääseen esikäsittelyyn sekä tehokkaaseen ja asiantuntevaan jälkieditointityöhön sen avulla saavutetaan merkittäviä aikataulu- ja kustannushyötyjä. Lingsoftilla asiantuntijaosaaminen ja automaatio, työ ja teknologiat sekä kieli- ja henkilöresurssit yhdistyvät asiakkaille arvoa tuottaviksi prosesseiksi.