Euroopan parlamentin tekstejä 10 kieliparille

Euroopan parlamentissa työskennellään päivittäin kaikilla EU:n 24 virallisella kielellä. Kaikki kielet ovat yhdenvertaisessa asemassa: asiakirjat julkaistaan virallisilla kielillä, ja parlamentin jäsenillä on oikeus käyttää työssään omaa kieltään.Myös EU-kansalaisilla on oikeus perehtyä heihin vaikuttavaan lainsäädäntöön sekä esittää parlamentille kysymyksiä ja saada vastauksia oman maansa kielellä. 

Monikielisyyden toteutuminen käytännössä edellyttää laajaa kieli- ja käännöstyötä, jota tukevat parlamentin ulkoiset käännöskumppanit. Lingsoft on toimittanut Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, Euroopan alueiden komitealle sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle käännöksiä jo yli 25 vuoden ajan, ja palvelumme kattavat tällä hetkellä kaikki näiden asiakkaiden ulkoistamat käännökset englannista, ranskasta, saksasta, espanjasta ja italiasta suomeen ja ruotsiin.

Selkeää ja ymmärrettävää virkakieltä

Euroopan parlamentin asiakirjat käsittelevät laajasti yhteiskunnan toiminnan eri alueita. Käännöksissä käytetään siis sekä EU:n omaa hallinnollista terminologiaa ja kirjoitussääntöjä että monien eri erikoisalojen sanastoja. Lisäksi tekstit sisältävät viittauksia erisnimiin, tehtävänimikkeisiin, laitosten ja instituutioiden nimiin, asiakirjoihin sekä suoria lainauksia aiemmin tuotetuista dokumenteista. Koska kyse on säädöksistä, viittausten ja lainausten tulee olla kaikilla kielillä täsmälleen samoja ja viitata yksiselitteisesti saman dokumentin oikeaan kieliversioon.