Institutet för hälsa och välfärd: Översättningar inom hälso- och sjukvård med 15 års partnerskap i ryggen

Logotyp av Institutet för hälsa och välfärd

Institutet för hälsa och välfärd är en betydande nationell aktör som producerar rikligt med information och olika slags material som kräver översättningar till flera olika språk. Materialet kan bestå av rapporter, meddelanden, webbinnehåll, utlåtanden eller anvisningar för professionell användning eller för publicering för allmänheten. Texternas svårighetsgrad varierar alltså från lättläst och lättbegriplig som riktar sig till medborgare till krävande expertnivå.

Materialet produceras kontinuerligt och det blir mycket att översätta. Lingsofts goda kännedom och erfarenhet av terminologi inom social- och hälsovårdssektorn stöder effektivt Institutet för hälsa och välfärds flerspråkiga kommunikation och säkerställer ett översättningsarbete av hög kvalitet. Med hjälp av sitt omfattande nätverk av översättare hittar Lingsoft en passande översättare även när tidtabellen är snäv.

Lingsoft har levererat översättningar till Institutet för hälsa och välfärd under en lång tid, ända sedan 2009, antingen som en av flera leverantörer eller som enda leverantör. Under årens lopp har översättningssamarbetet, till exempel antalet språkpar och tjänsteutbudet, utökats och utvecklats. En definitiv fördel med ett långvarigt partnerskap är att parterna under den tiden lär känna varandra. Under nästan femton års tid har också Institutet för hälsa och välfärds kommunikation förändrats, numera betonas till exempel videoproduktion mer i kommunikationen än till exempel för tio år sedan. I dagens webbkommunikation måste man också ta hänsyn till webbtjänsternas tillgänglighet både språkligt och tekniskt. I översättningsavtalet ingår som tilläggstjänst textning av videor på alla nödvändiga språk.

En av Institutet för hälsa och välfärds centrala uppgifter är att kommunicera om frågor som gäller hälsa och säkerhet. Detta framhävdes särskilt under coronaviruspandemin som började 2020. Situationen förändrades snabbt, så Institutet för hälsa och välfärd måste kunna informera snabbt. För att snabbt reagera på krissituationer inrättade Lingsoft i mars 2020 en snabböversättningstjänst där brådskande informationsöversättningar prioriterades och levererades snabbare än vanligt.

Pandemin visade på vikten av snabb kommunikation, så i den nya upphandlingen fäste man större vikt vid beredskap än tidigare. Till tilläggstjänsterna i översättningsavtalet mellan Institutet för hälsa och välfärd och Lingsoft hör nu också en översättningsjour för vardagskvällar och veckoslut i krissituationer. Då hanteras kriskommunikation utan dröjsmål på flera språk. Till tilläggstjänsterna hör också språkkonsultation, som till exempel kan innehålla språk- eller termgranskning. Språkkonsultation används till exempel vid finslipning av översättningar av pressmeddelanden, om det har skett någon ändring i originaltexten i sista sekund. 

”Möjligheten att snabbt fråga om småsaker, termer eller översättningar av ett par rader till svenska är ett värdefullt tillägg till tjänsten, eftersom Institutet för hälsa och välfärd inte har haft egna översättare på flera år. Vi behöver en lätt och flexibel tjänst för små behov”, 
berättar publikationschef Maria Kuronen som ansvarade för upphandlingen av översättningstjänsterna.